GOT THE KEYS IN NORWEGIAN

Translation of Got The Keys in Norwegian

Results: 30, Time: 0.0792

Got the keys
har nøklene (15) fikk nøklene (4)

Examples of using Got The Keys in a sentence and their translations

The inmates got the keys.
Fangene har nøklene.
Hey, got the keys. Let us roll.
Jeg har nøklene.
Fikk nøklene
Got the keys.
Fikk nøklene.
You got the keys?
Du fikk nøklene?
Other sentence examples
They got the keys to the kingdom.
De har nøklene til kongeriket.
She only met him when she got the keys and it was over two years ago.
Hun møtte ham bare da hun fikk nøklene.
I have still got the keys.
Men jeg har nøklene.
We got the keys, the kingdom 's ours.
Vi har nøklene Kongedømmet er vårt.
We got the keys, the kingdom 's ours.
Vi har nøklene Riket er vårt.
I got the keys, right?
Jeg har nøklene.
Mr Duggan 's got the keys.
Mr. Duggan har nøklene.
Sheriff, the kid 's got the keys.
Kid har nøklene!
And I got the keys, in case you think about going anywhere.
Jeg har nøklene hvis du har tenkt til å stikke.
I got the keys to the boat.
Jeg har nøklene til båten.
You got the keys Come rescue.
Du har nøklene Nei.
All right, I got the keys.
Jeg har nøklene.
Hey, I got the keys.
Hei, jeg har nøklene.
I got the keys to my step mom 's car.
Jeg har nøkkelen til stemors bil.
You got the keys, yeah?
Du har nøkklene, ikke sant?
Oh, he got the keys.
Han tok nøklene.
Kali 's got the keys to this thing, And I just saw the twins, like, 30 seconds ago.
Kali har nøklene til denne greia, og jeg så nettopp tvillingene.
We just got the keys to our new apartment so we are gonna go over there and hang that painting, have board game night.
Vi fikk nøklene til den nye leiligheten, så vi skal henge opp det bildet.
How the cleaners are getting up onto the roof then swinging through the roof line, and why they are, when they have already got the keys and codes?
Hvordan kommer rengjørerne opp på taket... for så å svinge seg i lysekronen, og hvorfor... når de allerede har nøkler og koder?
I got the key to Daddy 's lake house.
Jeg har nøklene til fars hytte.
Get the keys.
No, I get the keys tomorrow.
Nei, jeg får nøklene i morgen.
Let me get the keys.
Jeg henter nøklene.
Louiee, get the keys.
Louiee, ta nøklene.
Can I get the keys please?
Kan jeg få nøkkelen, takk?
Have you got the key?
Har du fått nøkkelen?

Results: 30, Time: 0.0792

Word by word translation


got
- har fikk ble kom
keys
- nøklene keys nøkiene nøkla taster

"Got the keys" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More