GOTTA IN NORWEGIAN

How to say "gotta" in Norwegian

Results: 10544, Time: 0.2799

ma måtte

Examples of using "Gotta" in a sentence and their translations

We gotta find doc and addy and warren.
Vi finne doc og addy og warren.
But you gotta eat, mike.
Men du spise, mike.
You gotta help me. Please!
Du ma hjelpe meg.
I gotta kill you.
Jeg drepe deg.
I gotta have the whole beehive.
Jeg ma ha hele bikuben.
I don't want someone along i gotta protect.
Jeg vil ikke måtte beskytte noen.
Listen, you gotta do me a big favor.
Hør, du ma gjøre meg en stor tjeneste.
I gotta pay the guy.
Jeg måtte betale ham.
Jenai, you gotta try this!
Jenai, du prøve dette.
Jackson, you gotta help me.
Jackson, du ma hjelpe meg.
I gotta explain why.
Jeg måtte forklare hvorfor.
Gary, i gotta call you back.
Gary, jeg ringe deg tilbake.
Tony, you gotta take these back.
Tony, du ta disse tilbake.
Even if you did, you gotta qualify for nationals.
Du måtte kvalifisere deg til landsstevnet om en måned.
You gotta show me more than that, 83.
Du ma vise meg mer enn det, 83.
Dana, i gotta call you back.
Dana, jeg ringe deg tilbake.
He kept screaming that i gotta go back in.
Han skrek at jeg måtte gå inn igjen.
We gotta stick together, cos what are we?
Vi ma holde sammen, for hva er vi?
We gotta find your uncle.
Vi finne onkelen din.
We gotta talk about that.
Vi ma snakke om det.
You gotta have this freak show here tonight of all nights.
Men måtte du ha med deg denne gjengen her i kveld?
I gotta meet tony at a mall, you here.
Jeg måtte møte tony i et kjøpesenter, og deg her.
If he refuses, you gotta insult him!
Hvis han nekter, ma du fornærme ham!
He's gotta be after the archanan.
Han er være etter archanan.
I gotta meet some new guy.
Jeg måtte kjøpe et blad og møte en ny fyr.
I gotta take these with water.
Jeg ma ta dette med vann.
Gotta be theo hinkley.
Det være theo hinkley.
I thought i don't gotta no more.
Jeg trodde jeg ikke måtte lenger.
Well, i think i gotta kill you, walter.
Jeg tror jeg ma drepe deg, walter.
I gotta take your bus.
Jeg ta bussen din.

Results: 10544, Time: 0.2799

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Gotta" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More