GOTTA IN NORWEGIAN

Translation of Gotta in Norwegian

Results: 11885, Time: 0.1316

Examples of using Gotta in a sentence and their translations

We gotta find doc and addy and warren.
Vi finne doc og addy og warren.
Because they gotta die or win.
Fordi de ma do eller vinne.
But you gotta show you tried.
Men du vise at du har prøvd.
And you gotta be girls.
Og dere være jenter.
I gotta explain why.
Jeg måtte forklare hvorfor.
I gotta take out two systems.
Jeg ma koble ut to systemer.
I gotta warn you, this information is quality merchandise- high priority.
Jeg ma advare deg, dette er kvalitetsvare- høyprio.
This mean i gotta buy my own tobacco?
Betyr dette at jeg kjøpe min egen tobakk?
Even if you did, you gotta qualify for nationals.
Du måtte kvalifisere deg til landsstevnet om en måned.
Gotta run home to their owners.
Tenk å måtte løpe hjem til eierne.
You gotta promise to come and see me the day after you graduate.
Du ma love a komme og se meg dagen etter at du uteksamineres.
You gotta be 21.
Du være 21 år.
L gotta see you, frank.
Måtte møte deg, frank.
I gotta get you home.
Jeg ma fa deg hjem.
We gotta stop steph curry.
Vi stoppe steph curry.
Jackson, you gotta help me.
Jackson, du ma hjelpe meg.
He kept screaming that i gotta go back in.
Han skrek at jeg måtte gå inn igjen.
She 's gotta be in the house.
Hun være i huset et sted.
Hey, we gotta find this guy, robert nkomo morel.
Hei, vi finne denne fyren, robert nkomo morel.
You gotta have this freak show here tonight of all nights?
Men måtte du ha med deg denne gjengen her i kveld?
I gotta catch ortega before he leaves.
Jeg ma fakke ortega før han drar.
Gotta be theo hinkley.
Det være theo hinkley.
I gotta walk janet home.
Jeg ma folge janet hjem.
I gotta meet tony at a mall, you here.
Jeg måtte møte tony i et kjøpesenter, og deg her.
You gotta leave, you know.
Du forlate, du vet.
I gotta meet some new guy.
Jeg måtte kjøpe et blad og møte en ny fyr.
I gotta work with these kids here.
Jeg ma jobbe med disse gutta her.
I gotta say, this is not what i was expecting.
Jeg si dette er ikke det jeg hadde forventet.
If he refuses, you gotta insult him!
Hvis han nekter, ma du fornærme ham!
I thought i do not gotta no more.
Jeg trodde jeg ikke måtte lenger.

Results: 11885, Time: 0.1316

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More