GUYS IN NORWEGIAN

Translation of Guys in Norwegian

S Synonyms

Results: 4920, Time: 0.0526

Examples of using Guys in a sentence and their translations

Gutter

( boys , guys , lads )
Yeah, my guys can have this out in a day or two.
Ja, mine gutter kan har dette i en dag eller to.
We are just two guys who stole a head!
Vi er bare to gutter som stjal et hode!
Hey, guys, check this out, i found something.
Hei, folkens, sjekk ut dette, jeg fant noe.
Okay, guys, we are here.
Ok, folkens, vi er her.

Menn

( men , males , guys )
Two guys in this barracks know i did not do it.
To menn i denne brakka vet at jeg ikke gjorde det.
Look... we are two white guys, right?
Vi er to hvite menn, ikke sant?

Karer

( guys , men , fellas )
But there is 50,000 guys can do it better than i can.
Men det er 50 000 karer som kan gjøre det bedre enn jeg.
When i get back, my guys are unconscious and the wife is gone.
Når jeg kommer tilbake er mine karer bevisstløse og kona er borte.

Karene

( guys , men , boys )
Those guys are not just bullies, clarke.
De karene er ikke bare bøller, clarke.
But these guys just are not corrupt cops, they are killers.
Men disse karene er ikke bare korrupte purk.
These guys are impressive.
Disse fyrene er imponerende.
But those guys we took the boat from.
Men fyrene vi tok båten fra kommer etter oss.
Other sentence examples
You send guys to my house?
Du sender gutter til huset mitt?
And, guys, you can help me by.
Og, folkens, kan du hjelpe meg med.
But, i love you guys... and i hope.
Men... jeg elsker dere gutter, og jeg håper.
Okay, guys, we are ready for you.
Ok, folkens, vi er klare for deg.
I know guys can be jerks.
Jeg vet at gutter kan være teite.
Laurence, our guys are already in acute starvation.
Laurence, våre menn er allerede i en akutt sult situasjon.
We are losing lance, guys.
Vi mister lance, gutter.
Why can not all guys be like you?
Hvorfor kan ikke alle menn være som deg?
Two guys destroyed your bike with a softball bat and a crowbar.
To karer ødela sykkelen din med et balltre og et brekkjern.
Guys, we have a problem!
Folkens, vi har et problem!
Well, you know how it is with guys.
Vel, du vet hvordan det er med gutter.
I thought, these two guys would never be on television.
Jeg tenkte at disse to karene aldri ville ha endt opp på tv.
If i only had four guys like you, roy.
Om jeg bare hadde fire karer som deg, roy.
Guys, i am here!
Folkens, jeg er her!
Two guys living together?
To fyrer som bor sammen?
Two guys in the water.
To menn i vannet.
Okay, but guys, wally 's not like me.
OK, men karer, wally er ikke som meg.
These guys are so predictable.
Disse fyrene er så forutsigbare.

Results: 4920, Time: 0.0526

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More