GUYS IN NORWEGIAN

How to say "guys" in Norwegian

Results: 3300, Time: 0.2918


Examples of Guys in a Sentence

Yeah, my guys can have this out in a day or two.
Ja, mine gutter kan har dette i en dag eller to.
Now it's serious guys.
Det er alvorlig, folkens. det er alvorlig.
We're just two guys who stole a head.
Vi er bare to gutter som stjal et hode!
We're guys. we don't "open up.".
Vi er menn, vi åpner oss ikke.
She has two guys like she sends money to.
Hun har to gutter hun sender penger til.
All right, guys, let's all finger these holes together.
Greit, folkens, la oss alle finger disse hullene sammen.
Let me get some guys and see what i can dig up.
La meg ta noen karer og se hva jeg kan grave fram!
Maybe she just doesn't wanna talk about it, guys.
Kanskje hun bare ikke vil snakke om det, folkens.
I'm sorry, guys, and anna.
Beklager gutter, og anna.
Laurence, our guys are already in acute starvation.
Laurence, våre menn er allerede i en akutt sult situasjon.
Those guys aren't just bullies, clarke.
De karene er ikke bare bøller, clarke.
Hey guys, it's amanda... again.
Hei, gutter, det er amanda... igjen.
Two guys with guns are holding us hostage.
To menn med pistoler holder oss gissel.
Guys, we gotta... we gotta go home!
Folkens, vi må dra hjem!
Four guys, two samsonites each.
Fire karer, to vesker hver.
You know guys like us aren't supposed to meet women named amorina.
Du vet, karer som oss skal ikke møte kvinner som heter amorina.
How many guys have you had?
Hvor mange gutter har du egentlig hatt?
These guys today, they can't fight!
De fyrene i dag, de kan ikke bokse!
Guys, we have a problem.
Folkens, vi har et problem!
Sarge, these guys are with me.
Sersjant, disse karene er med meg.
There's guys here.
Det er menn her.
I will take these two guys back to LA with me.
Jeg skal ta de to karene med meg tilbake til l.
My brother says that guys don't like girls that are tough.
Bror min sier gutter ikke liker tøffe jenter.
Those guys ain't so tough.
De fyrene er ikke så tøffe.
Why can't all guys be like you?
Hvorfor kan ikke alle menn være som deg?
Same guys as last time.
Samme karer som sist.
We have three guys who are dressed for priests.
Vi har tre fyrer som er kledd som prester.
Guys, this is elaine lefkowitz. CHUCK:.
Folkens, dette er elaine lefkowitz.
It's just something between two guys that don't know each other yet.
Det er en sak mellom to typer som ikke kjenner hverandre ennå?
You're not like other guys.
Du er ikke som andre gutter.

Results: 3300, Time: 0.2918

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Guys" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More