Translation of "had" in Norwegian

S Synonyms

Results: 50940, Time: 0.2935

hadde måtte fikk spiste har hatt ha fått får måttet spist

Examples of Had in a Sentence

Steve had sex.
Steve hadde sex.
Freddie lounds had to burn.
Freddie lounds måtte brenne.
Frankie had your eyes, johnny.
Frankie hadde dine øyne, johnny.
Doc had to kill him.
Doc måtte drepe ham.
You almost had me, didn't you, Lex?
Du fikk meg nesten, gjorde du ikke, Lex?
Stavros had two uncles.
Stavros hadde to onkler.
You had swain killed, not me.
Du fikk swain drept, ikke meg.
Victor drazen had two sons.
Victor drazen hadde to sønner.
I just had dinner with the president of france.
Jeg spiste bare middag med frankrikes president.
I had to give something to neo.
Jeg måtte gi noe til neo.
Nora. nora had problems.
Nora hadde problemer.
I nearly had dinner with it.
Jeg spiste nesten middag med den.
I had a letter from him.
Jeg fikk et brev fra ham.
I had 12 million.
Jeg har 12 millioner.
You just had to kill him.
Du måtte bare drepe ham.
And i had three.
Jeg spiste tre.
Ann had.
Ann hadde.
I have had 20 years.
Jeg har hatt 20 år.
I had to hear it from my husband.
Jeg måtte høre det fra min mann.
She murdered my parents... almost had us killed.
Hun drepte foreldrene mine fikk oss nesten drept.
You haven't had the full david hodges experience.
Du har ikke oppievd david hodges.
I have never, ever had sex with howard stern.
Jeg har aldri hatt sex med howard stern.
I knew if you had found it, she wouldn't stand a chance.
Jeg visste hun ikke ville ha en sjanse om dere fant dem.
Andrew holland had a script.
Andrew holland hadde et manus.
I know what you had for lunch today.
Jeg vet hva du spiste til lunsj i dag.
I had not heard that one before.
Jeg har ikke hørt den før.
You know, if you had to choose between us and the class,
Hvis du måtte velge mellom oss og klassen,-.
She had a stroke and couldn't talk.
Hun fikk slag og kunne ikke snakke.
I have had my vacation.
Jeg har hatt ferien min.
We coulda had three weeks in florida, all expenses paid.
Vi kunne ha tre uker i florida med alle utgifter dekket.

Results: 50940, Time: 0.2935

SEE ALSO
See also
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Had" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More