HAND IN NORWEGIAN

Translation of Hand in Norwegian

S Synonyms

Results: 7140, Time: 0.0891

Examples of using Hand in a sentence and their translations

I felt the knife in my hand and she laughed no more.
Jeg følte kniven i min hånd og hun lo ikke mer.".
Take my hand and love me.
Ta min hånd og elsk meg.

Gi

( give , get , bring )
Ridge, hand that pistol to clint.
Ridge, gi pistolen til clint.
We only needed to hand the money to the tribesmen.
Vi trengte bare å gi pengene til stammefolkene.
Somebody reached out their hand and they saved my life.
Da strakte noen ut sine hender og reddet livet mitt.
Well, fair hand or red flipper, you are the cook for me!
Fagre hender eller røde labber... du er kokka for meg!
Take your hand off of me, please, ken!
Ta bort hendene dine, vær så snill!
That hand, against abe and cade?
Den handa, mot abe og cade?
Other sentence examples
I have no hand in who lives and who dies.
Jeg har ingen hand med i hvem som lever, og hvem som dør.
Give me your hand, brother.
Gi meg din hånd, bror.
Mirror mirror in my hand, who is fairest in the land?
Speil, speil i min hand, hvem er vakrest i dette land?
He wanted my hand in marriage.
Han ville min hånd i ekteskap.
I would hand you the amulet, but.
Jeg ville gi deg amuletten, men.
Dyl, can you hand me my phone?
Dyl, kan du gi meg telefonen min?
Kiss my hand and say thank you.
Kyss min hånd og si takk.
Take my hand, larry.
Ta hånden min, larry.
He did not have any more to do with killing yellow hand than i did.
Han drepte ikke yellow hand mer enn jeg gjorde.
She can hand the baby over to cesar.
Hun kan gi babyen til cesar.
I got the pyramid in my hand.
Jeg har pyramiden i mine hender.
Give me your hand.
Gi meg hånda di nå.
I broke my own hand back in kuwait.
Jeg brakk min egen hånd i kuwait.
I see your hand was quicker than my eye.
Jeg forstår at din hand var raskere enn mitt øye.
I will shoot them out of your hand and into your mouth.
Jeg skyter dem ut av hånden din og inn i munnen din.
Do not rub the injection site with dirty hand or cloth.
Ikke gni på injeksjonsstedet med skitne hender eller klær.
I see my hand.
Jeg ser hånden min.
I take your hand.
Jeg tar din hånd.
This is the second time i have wound up with a busted hand.
Dette er andre gangen jeg har endt opp med ei sprukken hand.
Boremont, you gave your hand for me.
Du ga hånda di for meg, boremont.
Could you hand me a file?
Kan du gi meg en fil?
I forgot my hand.
Jeg glemte hånden min.

Results: 7140, Time: 0.0891

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More