HAND IN NORWEGIAN

How to say "hand" in Norwegian

Results: 6648, Time: 0.3027


Examples of Hand in a Sentence

I felt the knife in my hand and she laughed no more.
Jeg følte kniven i min hånd og hun lo ikke mer.".
Ridge, hand that pistol to clint.
Ridge, gi pistolen til clint.
When he's in my hand, i control him.
Når han er i min hånd, kontrollerer jeg ham.
Somebody reached out their hand and they saved my life.
Da strakte noen ut sine hender og reddet livet mitt.
I would hand you the amulet, but.
Jeg ville gi deg amuletten, men.
I'm gonna beat you with one hand and film it with the other.
Jeg banker deg med én hånd og filmer med andre.
Bowie, hand me that letter.
Bowie, gi meg det brevet!
How'bout a big hand... for our very own peaches'N'Cream.
Stor applaus for våre egne"Fersken og Krem".
And on the other hand, doris is dead.
Men på en annen hånd, er doris død.
Well, fair hand or red flipper, you're the cook for me.
Fagre hender eller røde labber... du er kokka for meg!
I saw his hand and i drove him to the hospital.
Jeg så hånden hans, og kjørte ham til sykehuset.
Whose hand is that... on Ali's shoulder?
Hvem hånd er det... på ali skulder?
I got the pyramid in my hand.
Jeg har pyramiden i mine hender.
How about a big hand for lasso leonard James?
Hva med en stor applaus for lasso leonard James?
Dyl, can you hand me my phone?
Dyl, kan du gi meg telefonen min?
Give me your hand.
Gi meg hånda di nå.
I gotta hand it to you, julio.
Jeg må gi det til deg, julio.
Take my hand, larry.
Ta hånden min, larry.
Come on. lead us in a big hand for the lucky winners!
En stor applaus for de heldige vinnerne.
Lucky for him he shoots with either hand.
Flaks for ham at han skyter med begge hender.
If you die, it will be by his hand, not by mine.
Hvis du dør vil det være ved hans hånd, ikke min.
Let me see your hand.
Få se hånda di.
I now hand you custody of 15 prisoners.
Jeg gir deg nå ansvaret for 15 fanger.
I will shoot them out of your hand and into your mouth.
Jeg skyter dem ut av hånden din og inn i munnen din.
Just hand me my canes, luddie.
Bare gi meg stokkene mine, luddie.
Daenerys targaryen has chosen tyrion to be her hand.
Daenerys targaryen har valgt tyrion som sin hånd.
He is in a good hand.
Han er i gode hender.
Let's have a big hand for our very first volunteer, katniss everdeen.
En stor applaus for vår aller første frivillige, katniss Everdeen!
A big hand for matti and natalia.
En skikkelig applaus for matti og natalia.
But i can't hand it to you.
Men jeg kan ikke gi det til deg.

Results: 6648, Time: 0.3027

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Hand" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More