HANDS IN NORWEGIAN

How to say "hands" in Norwegian

S Synonyms

Results: 4997, Time: 0.1131

Click norwegian translation to filter results
hender hendene hånd gir i fingrene hånden henda hånda ga hendende handa hand Moses' hender gi

Examples of using "Hands" in a sentence and their translations

I have cold hands, and.
Jeg har kalde hender, og.
We have hands and feet.
Vi har hender og føtter!
You can't look at your hands for 12 hours.
Du kan ikke se på hendene dine i 12 timer.
And laid hands on the apostles, and put them in public custody.
Og la hånd på apostlene og kastet dem i det offentlige fengsel.
Two hands, or two legs.
To hender eller to bein.
Wash your hands thoroughly with soap and warm water.
Vask hendene dine grundig med såpe og varmt vann.
And laid hands on the apostles, and put them in public custody.
Og la hånd på apostlene og kastet dem i det offentlige fengsel.
Tawny hands me the number two needle.
Tawny gir meg nål nummer to.
I have hands, Jakey!
Jeg har hender, Jakey!
Wash your hands thoroughly with soap and warm water.
Vask hendene dine grundig med såpe og varmt vann.
That's five hands in a row.
Det er femte hånden i trekk.
Hey, stacey, my hands are wet.
Stacey, hendene mine er våte.
Abby, you're in really good hands here.
Du er i gode hender her, abby.
Hannah, the guy laid hands on you.
Han la hånd på deg, hannah.
Gillman hands the ball to garcia.
Gillman gir ballenl til garcia.
Meaning, someone hands us good names, his love life doesn't matter.
Hvis noen gir oss gode navn, blåser vi i kjærlighetslivet hans.
I had the sticks in the wrong hands.
Jeg hadde stikkene i feil hånd.
I'm in your hands, kara.
Jeg er i dine hender, kara.
I should wash your hands out with soap.
Jeg burde vaske hendene dine med såpe.
Keep your hands off me!
Hold henda unna meg!
Hands up all those that think she's guilty. come on!
Rekk opp hånden, de som tror at hun er skyldig.
He often hands me the phone, you know why?
Han gir meg ofte telefonen, vet du Hvorfor?
Put your hands over your head!
Så tar du henda over hode. kom igjen!
I took his face in my hands and said,
Jeg tok hans ansikt i hendene mine og sa.
The fate of israel is not in your hands, nefretiri.
Israels skjebne er ikke i dine hender, nefretari.
Put your motherfuckin' hands up and follow me.
Rekk opp hånda, og følg med.
And there she was holding hands with bryce.
Og der gikk hun hånd i hånd med bryce.
When you were holding hands with kat, is that what.
Du holdt kat i hånden. var det det som...?
You always leave that part out.- he hands me a note:.
Han ga meg en lapp der det sto:.
If he can do better, get up with your hands.
Rekk opp hånda hvis du kan gjøre en bedre jobb.

Results: 4997, Time: 0.1131

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "hands"


results
thanks
presents
care
givin
cause
offer
grant
handheld
gear
yield
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Hands" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More