HAPPEN IN NORWEGIAN

How to say "happen" in Norwegian

Results: 5515, Time: 0.2832


Examples of using "Happen" in a sentence and their translations

A lot can happen between now and never.
Mye kan skje mellom nå og aldri.
Martha, you didn't happen to think of my greeners, the double-barrels?
Martha, du tenkte tilfeldigvis ikke på greenerene, dobbeltløperne?
Anything can happen between a man and a woman.
Alt kan skje mellom en mann og en kvinne.
A lot can happen between here and johannesburg.
Mye kan skje mellom her og johannesburg.
I didn't think that would happen.
Jeg trodde ikke at det skulle hende.
But i happen to be, as always, the exception that proves the rule.
Men er tilfeldigvis, som alltid, unntaket som bekrefter regelen.
Allergic reactions can happen while taking zelboraf and may be severe.
Det kan oppstå allergiske reaksjoner mens du bruker zelboraf, og de kan være alvorlige.
You wouldn't happen to have your key on you, would you?
Du har ikke tilfeldigvis nøkkelen på deg, vel?
What's gonna happen with your career?
Hva vil skje med karrieren din?
It won't happen again.
Det skal ikke hende igjen.
You didn't happen to bring a blanket with you, did you?
Du tok tilfeldigvis ikke med deg et teppe?
I promise, i won't let anything happen to you.
Jeg lover at jeg ikke skal la noe hende med deg.
I have seen it happen with... a friend.
Jeg har sett det skje med en venn.
The following side effects may happen with this medicine:.
Følgende bivirkninger kan inntreffe med dette legemidlet:.
It may happen again when you take the next dose of ketek.
De kan oppstå igjen når du tar den neste dosen med ketek.
The following side effects may happen with this vaccine:.
Følgende bivirkninger kan inntreffe med denne vaksinen:.
It could happen.
Det kan hende.
Did something happen to you?
Skjedde det noe med deg?
Your name wouldn't happen to be murphy, would it?
Navnet ditt er vel tilfeldigvis ikke murphy, er det vel?
Severe skin reactions can happen while taking zelboraf.
Det kan oppstå alvorlige hudreaksjoner mens du bruker zelboraf.
What would happen if you went back to DS9 with me?
Hva ville skje hvis du gikk tilbake til DS9 med meg?
Did something happen this morning?
Skjedde det noe i morges?
It can not happen.
Det kan ikke hende.
You didn't happen to see anyone... wearing a golden medallion, did you?
Du har ikke sett noen med en gullmedaljong, vel?
I happen to be interested in what they're talking about.
Jeg er tilfeldigvis interessert i det de snakker om.
Edith dutson said it can happen.
Edith dutson sa at det kan skje.
They may also happen with adjupanrix.
Disse kan også inntreffe med adjupanrix.
The following side effect may happen with this medicine:.
Følgende bivirkninger kan oppstå med dette legemidlet:.
Did something happen today that's bothering you?
Skjedde det noe idag som plager deg?
You didn't happen to see a cute brunette wandering around?
Du har ikke sett en søt brunette her?

Results: 5515, Time: 0.2832

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Happen" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More