HAPPEN IN NORWEGIAN

Translation of Happen in Norwegian

Results: 5270, Time: 0.0552

Examples of using Happen in a sentence and their translations

It can not happen, the lion is king.
Det kan ikke skje, løven er kongen.
I happen to have a little drive.
Jeg har tilfeldigvis litt drive.
It will happen with flint and silver.
Det vil skje med flint og silver.
How could this happen, mike?
Hvordan kunne dette skje, mike?
I figured it would happen, and it did.
Jeg regnet med at det kunne hende, og det gjorde det.
And i happen to be the world 's most powerful wizard!
Og jeg er tilfeldigvis verdens mektigste trollmann!
But you expected this could happen.
Men du forventet at dette kunne skje.
There is worse things that can happen to people than fighting in wars.
Verre ting kan hende folk enn å kjempe i krig.
And you happen to be the perfect man for the job.
Og du er tilfeldigvis den perfekte mannen for jobben.
Allergic reactions can happen while taking zelboraf and may be severe.
Det kan oppstå allergiske reaksjoner mens du bruker zelboraf, og de kan være alvorlige.
Allergic reactions can happen while taking zelboraf and may be severe.
Det kan oppstå allergiske reaksjoner mens du bruker zelboraf, og de kan være alvorlige.
Would you happen to have any of that money left that he paid?
Du har ikke tilfeldigvis noen av de pengene han betalte med?
The following side effects may happen with this medicine:.
Følgende bivirkninger kan inntreffe med dette legemidlet:.
I did not think that would happen.
Jeg trodde ikke at det skulle hende.
You do not know what can happen between now and friday.
Du vet ikke hva som kan skje mellom nå og fredag.
You knew this would happen.
Du visste dette ville skje.
The following side effects may happen with this vaccine:.
Følgende bivirkninger kan inntreffe med denne vaksinen:.
It will not happen again.
Det skal ikke hende igjen.
And did i happen to say i dream of you every day.
Og sa jeg tilfeldigvis at jeg drømmer om deg hver dag.
You did not happen to see anyone... wearing a golden medallion, did you?
Du har ikke sett noen med en gullmedaljong, vel?
It may happen again when you take the next dose of ketek.
De kan oppstå igjen når du tar den neste dosen med ketek.
You did not happen to see a cute brunette wandering around?
Du har ikke sett en søt brunette her?
Two keys that i happen to want.
To nøkler jeg tilfeldigvis vil ha.
Did something happen today that 's bothering you?
Skjedde det noe idag som plager deg?
I made it happen.
Jeg fikk det til å hende.
But he does not let that happen.
Men han lar det ikke skje.
They may also happen with pandemrix.
Disse kan også inntreffe med pandemrix.
It may happen again when you take the next dose of ketek.
De kan oppstå igjen når du tar den neste dosen med ketek.
But i will not let that happen.
Men det lar jeg ikke skje.
I promise, i will not let anything happen to you.
Jeg lover at jeg ikke skal la noe hende med deg.

Results: 5270, Time: 0.0552

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More