HAPPENED IN NORWEGIAN

How to say "happened" in Norwegian

S Synonyms

Results: 11823, Time: 0.2858

Click norwegian translation to filter results
skjedde hendte tilfeldigvis har skjedd hendt skjer skje

Examples of using "Happened" in a sentence and their translations

Clu happened.
Klu skjedde.
What happened with you and the mother?
Hva hendte med deg og moren?
What happened between you and richard tonight?
Hva skjedde mellom deg og richard i kveld?
We happened to run on to pete elm.
Vi traff tilfeldigvis pete elm.
This happened in bisbee.
Dette skjedde i bisbee.
So what happened with the dance?
Så hva hendte med dansen?
It happened everywhere in gatlin that day.
Det hendte overalt i gatlin den dagen.
What happened to the finnish bonds?
Hvor har de finske obligasjonene blitt av?
But it happened because we were both protecting the club.
Men det skjedde, fordi vi begge beskyttede klubben.
So, you just happened to come across us?
Så, du kom tilfeldigvis bare til å oppdage oss?
Ten years ago, this could never have happened.
Dette kunne aldri ha skjedd for ti år siden.
What happened to your hand?
Hva har du gjort hånda di?
What happened between you and your grandfather, exactly?
Nøyaktig hva hendte mellom deg og bestefaren din?
Chloe, what really happened between clark and Lana?
Chloe, hva skjedde egentlig mellom clark og Lana?
I happened to be on the river.
Jeg var tilfeldigvis på elven.
What happened to you, John?
Hva hendte med deg, John?
I happened to be there.
Jeg var tilfeldigvis der.
None of this would have happened if you hadn't killed pavel.
Ingenting av dette ville ha hendt hvis du ikke hadde drept pavel.
This happened in your apartment.
Dette skjedde i din leilighet.
It couldn't have happened without teddy barnes.
Det kunne ikke ha skjedd uten teddy barnes.
What happened to you?
Hva har du kommet ut for?
What happened to your hand?- mmm.
Hva har du gjort hånda?
If something happened to him and you weren't here.
Hvis noe skjer med ham, og du ikke er her.
This wouldn't have happened if it weren't for you.
Dette ville ikke ha hendt om det ikke var for deg.
What happened, Peter?
Hva hendte, Peter?
Nothing has happened here.
Ingenting har skjedd her.
You just happened to be in the same cell when he got here.
Du var tilfeldigvis bare i samme celle, når han kom hit.
You know what happened to lisa newbery and pippa gillespie.
Du vet hva som skjedde med lisa newbery og pippa Gillespie!
I happened to be in trondheim.
Jeg var tilfeldigvis i trondheim.
And the man this couldn't have happened without, mutzie calish.
Og dette kunne ikke ha skjedd uten agenten min, mutzie calish.

Results: 11823, Time: 0.2858

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "happened"


think
are
moved
get
have
goes
occurred
did
become
transpired
succeeded
would
spend
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Happened" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More