HAPPENED AFTER IN NORWEGIAN

How to say happened after in Norwegian

Results: 69, Time: 0.0791

Examples of using Happened After in a sentence and their translations

What happened after you rowed out?
Hva skjedde etter at dere rodde ut?
What happened after the pirates?
Hva skjedde etter piratene?
Eduardo, what happened after the initial launch?
Eduardo, hva hendte etter oppstarten?
Mr. saverin, what happened after the initial launch?
Hva hendte etter oppstarten?

And do you know what happened after she died?
Og vet du hva som skjedde etter at hun døde?
Something may have happened after the test.
Noe kan ha skjedd etter testen.
What happened after i left you?
Hva hendte etter at jeg gikk?!
It must have happened after i went home.
Det må ha skjedd etter at jeg gikk hjem.
And what happened after wasn't so nice either.
Og det som skjedde etter festen var ikke så fint heller.

It must have happened after three, three thirty sometime.
Det må ha skjedd etter tre, halv fire en gang.
Just that it happened after the basketball game.
Bare at det skjedde etter basketballkampen.
Okay. so, what happened after he showed you the mobile?
Hva hendte etter at han viste deg uroen?
Well, can you tell us what happened after the explosions and the smoke?
Hva hendte etter eksplosjonene og røyken?
What happened after that fight over Daniel?
Hva skjedde etter krangelen om Daniel?
It happened after the kids went out.
Det skjedde etter at ungene dro ut.
And what happened after your son woke up?
Hva hendte etter at sønnen din våknet?
What happened after the crew went back to Stockholm?
Fortell hva som skjedde etter at teamet dro tilbake til stockholm.
Tell me, wynonna... what happened after you killed your own father?
Si meg, wynonna, hva skjedde etter at du drepte faren din?
Willa, do you remember what happened after you were taken?
Willa, husker du hva som skjedde etter at du ble tatt?
What happened after the library book was exposed?
Hva skjedde etter at biblioteksboka ble avslørt?
We don't know what happened after we left.
Vi vet ikke hva som skjedde etter at vi dro.
What happened after that, i don't know.
Hva som skjedde etter det, jeg vet ikke.
The wife says she doesn't know what happened after she hit the code.
Kona visste ikke hva som skjedde etter at hun trykket koden.
We didn't know what happened after.
Vi visste ikke hva som skjedde etter.
He can't remember what happened after that.
Han husker ikke hva som skjedde etter det.
Ron Wieland's escape from custody, those things happened after stanton arrived.
Ron wielands flukt fra varetekt, det skjedde etter at stanton kom.
Assume that gale answered the door. what happened after that?
Jeg antar at gale åpnet døra, hva skjedde etter det?
We lied about what happened after the crash.
Vi løy om hva som skjedde etter krasjet.
What happened after, i couldn't say.
Hva som skjedde etterpå vet jeg ikke.
Okay, what happened after?

Results: 69, Time: 0.0791

"Happened after" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More