HAPPENS IN NORWEGIAN

How to say happens in Norwegian

S Synonyms

Results: 4420, Time: 0.0858

Examples of using Happens in a sentence and their translations

This happens every day.
Dette skjer hver dag.
What happens between now and may?
Hva skjer mellom nå og mai?
Nothing happens, they just lay there.
Ingenting hender. de ligger bare der.
Our inspection happens a week before we open, according to my information.
Vår inspeksjon skjer en uke før vi åpner ifølge informasjonen min.

It happens to be the truth, sir.
Det er tilfeldigvis sannheten, sir.
What do you think happens when we die?
Hva tror du hender når man dør?
In my class it happens to be... me.
I klassen min er det tilfeldigvis... meg.... hodder for.
If any of this happens, contact your doctor immediately.
Hvis noe av dette oppstår, må du kontakte lege øyeblikkelig.
But whatever happens, i need you to understand.
Men hva som enn hender, vil jeg at du skal forstå.
You know what happens when you dance.
Du vet hva som skjer når du danser.
Pneumonia that happens when you breathe in foreign matter into your lungs.
Lungebetennelse som oppstår når du puster inn fremmedlegemer i lungene.
You know what happens if you do not teach him properly.
Du vet hva som hender om han ikke oppdras.
Everything that happens at this carnival is my business.
Alt som foregår her på tivoliet angår meg, gutten inkludert.
He happens to be an old friend of mine.
Han er tilfeldigvis en gammel venn.
What do you think happens when rachel discovers that i killed leekie?
Hva tror du skjer når rachel oppdager at jeg drepte leekie?
This always happens.
Dette skjer alltid.
If any of this happens, contact your doctor immediately.
Hvis noe av dette oppstår, må du kontakte lege øyeblikkelig.
And when it does, judgment day happens.
Og da inntreffer dommedag.
S it happens, we know what we can not know.
Det hender at vi vet hva vi ikke kan vite.
What happens here?
Hva foregår her?
You see, eddie happens to be my nephew.
Eddie er tilfeldigvis nevøen min.
Well life 's what happens when you are busy making other plans.
Livet er det som foregår mens du legger andre planer.
What happens if you do not pay?
Hva skjer hvis du ikke betaler?
It seems like whenever something really creepy happens, nobody else is around, right?
Når ekle ting inntreffer, er ingen andre der.
The swelling usually happens in the first 4 months of gilenya treatment.
Hevelsen oppstår vanligvis i de første 4 månedene av behandling med gilenya.
What happens when you burn their bones?
Hva hender når du brenner bena deres?
What happens halfbreed?
Hva er det, halfbreed?
This happens to be my specialty.
Dette er tilfeldigvis spesialiteten min.
What happens in your dreams?
Hva hender i drømmene?
Where there happens to be a crossroads.
Hvor det tilfeldigvis er et veikryss.

Results: 4420, Time: 0.0858

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More