Translation of "happens" in Norwegian

Results: 3810, Time: 0.1487

skjer hender tilfeldigvis foregår har inntreffer oppstår skje skjedde skjedd hendte

Examples of Happens in a Sentence

What happens Ciro?
Hva skjer, Ciro?
What happens when we die?
Hva skjer når vi dør?
Because it only happens when you're asleep.
Fordi det bare hender mens du sover.
What happens in the story?
Hva skjer i historien?
It happens to be the truth, sir.
Det er tilfeldigvis sannheten, sir.
What happens when you look at Bernardo?
Hva hender når du ser Bernardo?
What happens with the girl?
Hva skjer med jenta?
What do you think happens when we die?
Hva tror du hender når man dør?
Everything that happens at this carnival is my business.
Alt som foregår her på tivoliet angår meg, gutten inkludert.
But it so happens that i have a cracker with me.
Men tilfeldigvis så har jeg med en kjeks.
And it never happens.
Det hender aldri.
Everything happens for a reason, claire.
Alt har sin årsak, claire.
What happens here?
Hva foregår her?
What happens here?
Hva skjer her?
He happens to be an old friend of mine.
Han er tilfeldigvis en gammel venn.
Well life's what happens when you're busy making other plans.
Livet er det som foregår mens du legger andre planer.
Whatever happens, i take full responsibility.
Hva som hender, tar jeg fullt ansvar for.
You see, eddie happens to be my nephew.
Eddie er tilfeldigvis nevøen min.
Because everything happens for a reason, rock.
Fordi alt har en grunn, rocky.
What happens when you eat cheese, Will?
Hva skjer når du spiser ost?
And when it does, judgment day happens.
Og da inntreffer dommedag.
What happens when kelly comes back?
Hva skjer når kelly kommer tilbake?
Maurice alemb... maurice alembert happens to be the chairman of the convention.
Maurice alembert er tilfeldigvis kongressens leder.
It seems like whenever something really creepy happens, nobody else is around, right?
Når ekle ting inntreffer, er ingen andre der.
Pneumonia that happens when you breathe in foreign matter into your lungs.
Lungebetennelse som oppstår når du puster inn fremmedlegemer i lungene.
This kind of transaction happens every day.
Slike transaksjoner foregår hver dag.
When that happens, then only a certified international banking official can access it.
Da har kun en sertifisert internasjonal banksjef tilgang.
Danny, whatever happens now is just about you and her.
Det som hender nå er mellom deg og henne.
Contact your doctor if this happens.
Kontakt lege dersom dette inntreffer.
Everything happens for a reason.
Alt har en grunn.

Results: 3810, Time: 0.1487

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Happens" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More