Translation of "happy" in Norwegian

S Synonyms

Results: 4772, Time: 0.1204

lykkelig glad fornøyd gjerne fornøyde glede tilfreds blid gledelig gratulerer iykkeiig

Examples of Happy in a Sentence

I am happy without them.
Jeg er lykkelig uten dem.
I have never been so happy in my entire life.
Jeg har aldri vært så lykkelig i hele mitt liv...!
I am happy that you have a new friend.
Jeg er glad du har en ny venn.
He's not happy, carrie.
Han er ikke glad, carrie.
Dad, are you now happy with me?
Far, er du fornøyd med meg nå?
I am happy together with you".
Jeg er lykkelig sammen med deg.".
Tarzan happy when jane come home.
Tarzan lykkelig når jane kommer.
I'm happy you have a woman in the house.
Jeg er glad du har en kvinne i huset.
But i am happy with my simple life.
Men jeg er fornøyd med mitt enkle liv.
We are happy to leave, mitch, with slim and miss gracie.
Vi går gjerne, med slim og gracie.
Mmm! He's all new and just happy.
Han er ny og bare lykkelig.
So, i suppose you're all happy with the way things are going?
Så dere er fornøyde med tilstanden?
I would have been happy to lend you some.
Jeg skulle gjerne ha lånt deg noe.
I know! i would have been happy with six.
Jeg ville vært fornøyd med seks.
I was happy for him.
Jeg var glad for ham.
I will be happy to explain it all to you.
Jeg forklarer det gjerne til deg.
I don't want to be happy with you.
Jeg vil ikke være lykkelig med deg.
We're so happy with the slogan.
Vi er så fornøyde med slagordet.
Are you happy for our friends, Torgny?
Er du glad for våre venner?
Well, I'm not happy with your attitude.
Jeg er ikke fornøyd med din holdning.
It would make me happy if you shut up.
Det ville glede meg hvis du holdt tåta.
I'm here, I'm happy.
Jeg er tilfreds her.
I would have been happy to help you out.
Jeg skulle gjerne ha hjulpet deg.
Are you happy or angry?
Er du glad eller sint?
Are you happy with the young man she is marrying?
Er du fornøyd med den unge mannen?
And i was just so happy.
Og jeg var så lykkelig.
He's not going to be happy about our new guest.
Han vil ikke glede seg over vår nye gjest.
Because we're happy with the god we have now.
For vi er fornøyde med den guden vi har nå.
I'm so happy that you're here.
Jeg er så glad du er her.
I'm happy with the deal we made.
Jeg er tilfreds med avtalen som ble inngått.

Results: 4772, Time: 0.1204

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "happy"


nice
grateful
best
gay
lucky
tipsy
welcome
perky
joyful
lively
cheery
merry
breezy
fond
joyous
playful
cheerful
festive
glad
jolly
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More