HARD IN NORWEGIAN

How to say hard in Norwegian

S Synonyms

Results: 8461, Time: 0.1246

Examples of using Hard in a sentence and their translations

You have worked hard, have not you, sir?
Du har jobbet hardt, har du ikke?
I know it 's hard for you to come home, but.
Jeg vet det er vanskelig for deg å komme hjem, men.
And he works hard, so.
Og han jobber hardt, så.
It 's hard on families.
Det er tøft for familien.

It 's not hard for you.
Det er ikke vanskelig for deg.
I did not realize how hard i was taking this.
Jeg innså ikke hvor hardt jeg tok dette.
I know how hard it can be.
Jeg vet hvor tøft det kan være.
It must be hard for a soldier to take orders from a vorta.
Det må være vanskelig for en soldat å ta ordre fra en vorta.
Not hard enough.
Ikke hardt nok.
I know this is hard, but there is nothing i can do.
Jeg vet det er tungt, men jeg kan ikke gjøre noe.
It 's hard, is not it?
Det er tungt, ikke sant?
I know it 's hard, elaine.
Jeg vet at det er vanskelig, elaine.
I do not know why you are working so hard.
Jeg vet ikke hvorfor du jobber så hardt.
Do not be too hard on jane.
Ikke vær for streng med jane.
It must be hard not to be able to play football.
Det må være tøft å ikke kunne spille fotball.
Will it be hard to replace that screen?
Blir det vrient å skifte nettingdør?
You know how hard it is out here for a black man?
Vet du hvor tøft det er her for svarte menn?
It ai not hard.
Det er ikke hardt.
I know it 's hard.
Jeg vet det er vanskelig.
It 's very hard to forget the man you love.
Det er veldig tungt å glemme mannen du elsker.
Listen, i am hard on you for your own benefit.
Jeg er streng for din egen skyld, så du kan bli publisert.
You know it 's gotta be hard.
Du vet det må være hardt.
He 's hard on you because.
Han er streng mot deg fordi.
I mean, i know it 's hard.
Jeg mener, jeg vet at det er vanskelig.
The waters become hard like stone, when the surface of the deep is frozen.
Vannet blir hårdt som sten, og havets overflate stivner.
I know it 's been hard... since you lost your mom.
Jeg vet du har hatt det tungt... siden du mistet moren din.
You know it 's hard to track that bobby down.
Det er vrient å finne bobby, vet du.
It 's been hard for me, too.
Det har vært tøft for meg også.
You said he was strong and he worked hard.
Du sa han var sterk og arbeidet hardt.
I am hard AF just thinking about tonight.".
Jeg blir stiv SF når jeg tenker på i kveld.".

Results: 8461, Time: 0.1246

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More