Translation of "hard" in Norwegian

Results: 6438, Time: 0.1415

hardt vanskelig tøft tungt streng slitsomt stiv harde hard vanskelige tøff tøffe hardere tunge stive strenge slitsom stivt

Examples of Hard in a Sentence

Cause if it ain't hard, it's weak.
For om det ikke er hardt, er det svakt.
It's hard with bertie.
Det er vanskelig med bertie.
We're all hard workers and survivors, and i support flint.
Vi arbeider alle hardt og overlever, og jeg støtter flint.
This is hard for me, too, paige.
Dette er vanskelig for meg også, paige.
Hey, look, i know how hard this can be.
Jeg vet hvor tøft dette kan være.
It's hard for me too.
Det er hardt for meg også.
And it must be hard to understand why i did it.
Det må være vanskelig og forstå hvorfor jeg gjorde det.
He has it hard.
Han har det hardt.
You know, this has been hard for everyone, and I'm really sorry.
Dette har vært tungt for alle, og jeg beklager.
You know how hard it is out here for a black man?
Vet du hvor tøft det er her for svarte menn?
Maybe i didn't believe that you would push nolan hard enough.
Kanskje jeg ikke trodde at du ville presse nolan hardt nok.
It's been hard for me, too.
Det har vært tøft for meg også.
Don't be so hard on yourself.
Vær ikke så streng mot deg selv.
Keaton, i know this must be hard for you and your daughter.
Jeg forstår at dette er tungt for deg og datteren din.
It's just hard for her, brenda.
Det er bare vanskelig for henne, brenda.
Young man, don't take it too hard.
Ikke ta det for tungt, unge mann.
He's hard on you because.
Han er streng mot deg fordi.
It must have been hard for you.
Det må være tøft for deg.
All i write is that hard shit, dre.
Alt jeg skriver er hardt, dre.
It can be hard with a little one, crying all the time.
Det kan være slitsomt med en sånn liten en som gråter hele tida.
Brenda, how hard can it be?
Hvor vanskelig kan det være, Brenda?
I'm hard AF just thinking about tonight.".
Jeg blir stiv SF når jeg tenker på i kveld.".
And you are particularly hard on yourself, aren't you?
Og du er spesielt streng med deg selv, ikke sant?
You have seen me work hard, bogdan.
Du har sett hvor hardt jeg jobber.
It's hard enough for bente as it is.
Det er vanskelig nok for bente som det er.
I figured it's probably hard enough for you.
Jeg antok det var tøft nok for deg.
This has been hard on me too, charlie.
Det er slitsomt for meg også.
Must be hard with your sense of direction.
Må være tungt med din retningssans.
I'm not being hard on myself, trust me.
Jeg er ikke streng med meg selv, tro meg.
Why are you taking this one so hard, Jim?
Hvorfor tar du dette så hardt, Jim?

Results: 6438, Time: 0.1415

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Hard" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More