HARDSHIP IN NORWEGIAN

How to say hardship in Norwegian

S Synonyms

Results: 55, Time: 0.0794

Examples of using Hardship in a sentence and their translations

Indeed, hardship is followed by ease!
Ja, visselig, motgang og medgang følges ad.
Tell this man i am sorry for his hardship.
Fortell denne mannen jeg beklager for hans motgang.
I know that you have been through terrible hardship.
Jeg vet at du har hatt store vanskeligheter.
I don't know how you survived, living in such hardship.
Jeg vet ikke hvordan du overlevde, som levde i slik motgang.

We have certainly created man into hardship.
Vi har visselig skapt mennesket til møye.
He's known more hardship than you.
Han har taklet mer motgang enn du.
We have certainly created man into hardship.
Vi har visselig skapt mennesket til møye.
Don't tell me life in the dakotas was hardship.
Ikke fortell meg at livet i dakota var hardt.".
Endure pain and hardship in silence.
Utholde smerte og gjenvordigheter i stillhet.

That will be a day of hardship,
Det vil bli en hard dag;
We have endured hardship of the worst sort on the way out here.
Vi har utholdt prøvelser av det verste slag på veien.
Medical hardship.
Medisinsk lidelse.
That will be a day of hardship,
Det vil bli en hard dag;
A story of hardship would help contextualize a flagging academic record.
En tøff historie kan forklare svakere karakterer.
It was no hardship.
Det var ikke så vanskelig.
Work again, work to wipe out the memory of idleness and hardship.
Arbeid igjen, arbeid for å slette minnet om lediggang og motgangstider.
I know well enough their hardship.
Jeg kjenner deres lidelser.
When we let the people taste mercy after hardship has visited them, lo, they have a device concerning our signs.
Lar vi menneskene smake barmhjertighet etter at trengsel har rammet dem, så har de for seg renker mot vårt ord.
When we let the people taste mercy after hardship has visited them, lo, they have a device concerning our signs.
Lar vi menneskene smake barmhjertighet etter at trengsel har rammet dem, så har de for seg renker mot vårt ord.
But you be sober in all things, suffer hardship, do the work of an evangelist, and fulfill your ministry.
Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!
When we let people taste(Our) mercy after they had been afflicted by hardship, they devise against our verses.
Lar vi menneskene smake barmhjertighet etter at trengsel har rammet dem, så har de for seg renker mot vårt ord.
Think of the years of suffering, deprivation and hardship among those awful savages.
Tenk på årene med lidelse, forsakelse og motgang blant de forferdelige villmennene.
And whatever hardship befell them, they attributed it to the misfortune of moses and those who followed him.
Når noe ondt overgikk dem, så de et dårlig tegn i moses og dem som var med ham.
But you be sober in all things, suffer hardship, do the work of an evangelist, and fulfill your ministry.
Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!
When people are granted mercy after having suffered hardship, they begin to plot against our revelations.
Lar vi menneskene smake barmhjertighet etter at trengsel har rammet dem, så har de for seg renker mot vårt ord.
The deeds of so many brave men and women, signposts of history, reminders of our hardship and the ultimate sacrifice.
Dådene til så mange modige menn og kvinner folk som endret historien påminnelser om vår motgang og det ultimate offer.
But if he is in hardship, then deferment until a time of ease.
Hvis noen er i vanskeligheter, så gi henstand inntil forholdene blir bedre.
If he should be in hardship, then a postponement until ease; while if you give charity it is better for you if you know.
Hvis noen er i vanskeligheter, så gi henstand inntil forholdene blir bedre.
But if you did, i think hardship is what makes us stronger.
Men hvis du ble det, tror jeg motgang er det som gjør oss sterkere.
And whatever hardship befell them, they attributed it to the misfortune of moses and those who followed him.
Når noe ondt overgikk dem, så de et dårlig tegn i moses og dem som var med ham.

Results: 55, Time: 0.0794

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More