HAS IN NORWEGIAN

How to say "has" in Norwegian

S Synonyms

Results: 59754, Time: 0.2317

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "Has" in a sentence and their translations

Magnus has dean.
Magnus har dean.
He has to be from krypton.
Han være fra krypton.
Metatron has cass.
Metatron har cass.
Dobby has to protect harry potter.
Noldus beskytte harry potter.
So now he has five days to focus on his family.
Så nå får han fem dager til bare å fokusere på sin familie.
And he has my brother.
Og han har broren min.
If the proof isn't here, it has to be somewhere.
Hvis beviset ikke er her, det være et annet sted.
He thinks bjarne has done it before.
Han trodde bjarne hadde gjort det før.
He has two minutes.
Han får to minutter.
Sherry palmer has hewitt.
Sherry palmer har hewitt.
I need a colonoscopy, and it has to be next wednesday.
Nei, jeg må ha en kolonoskopi, og det neste onsdag!
He has the help of a strong warrior.
Han får hjelp av en sterk kriger.
Frank has two daughters.
Frank har to døtre.
He has a fight in a saloon.
Han hadde en slåsskamp i en saloon.
A man has to be what he is, joey.
En mann være den han er, joey.
Colonel skimmel has two pianos.
Oberst skimmel har to pianoer.
Now all i was has turned to ash and doubt.
Alt jeg hadde er blitt til aske og tvil.
Luther has to drive me to janesburg.
Luther får kjøre meg til janesburg.
She has to be a grimm.
Hun være en grimm.
Antony has 10 more legions and all of the east for his domain.
Antonius fikk ti legioner til og hele østen.
They can't all has been bad.
De kan ikke ha vært skurker alle sammen.
Timmy has this to cast off.
Ja, timmy fikk av gipsen.
No one has to know what happened.
Ingen trenger å vite hva som skjedde.
Jake never has to know any of this if you let me help you.
Jake får aldri vite om dette hvis jeg får hjelpe deg.
Alex has been here.
Alex har vært her.
They say stalin has over seven million men.
Stalin skal ha over sju millioner mann.
Fudge has to see buckbeak before we steal him.
Bloeuf se bukknebb før vi stjeler ham.
Miss december has black hair.
Miss desember hadde svart hår.
Hey, angie, has he done it to you yet?
Har han hatt seg med deg, Angie?
The tack has to be in the middle.
Pass på å stiften midt innpå.

Results: 59754, Time: 0.2317

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More