HAS AN EYE IN NORWEGIAN

How to say has an eye in Norwegian

Results: 16, Time: 0.0814

Examples of using Has An Eye in a sentence and their translations

The lady has an eye for improvements, does she not?
Damen har et øye for forbedringer, ikke sant?
Every tornado has an eye, right?
Alle tornadoer har et øye, ikke sant?
It has an eye.
Janowitz has an eye, harris and cossetti have the balls.
Janowitz har øye for det, harris og cossetti har ballene.

Madam has an eye for quality.
Frue hur øye for kvulitet.
He has an eye for it.
Han har øye for det.
Teddy has an eye for detail.
Teddy har øye for detaljer.
Each of these animals has an eye that's best selected for its environment.
Hvert av disse dyrene har et øye som er best for dets omgivelser.
Get word to robin who has an eye in every bush and ears in every wall?
Sende ord til robin, som har øyne i hver busk, og ører ved enhver vegg.
You have an eye for design.
Du har et øye for design.
You have an eye for detail, haven't you?
Du har et øye for detaijer, har du ikke?
You have an eye for the truth behind the truth, mr.
Du har et øye for sannheten bak sannheten, mr.
I have an eye for that kind of stuff.
Jeg har nese for sånt.
We have an eye on johan wredin.
Vi har kontroll på johan wredin.
Man, you have an eye like an eagle.
Mann, du har øyne som en ørn.
Mamman gives him an alibi. but we have an eye on him.-Good.
Hans mor gir ham alibi, men vi har kontroll på ham.

Results: 16, Time: 0.0814

"Has an eye" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More