HAS BEEN IN NORWEGIAN

How to say "has been" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3706, Time: 0.1926

Click norwegian translation to filter results
være har vært er har blitt var vært har gått er blitt har stått har ligget har vaert ha vært hadde vært hadde blitt

Examples of using "Has Been" in a sentence and their translations

Fischer morrow has been my entire life.
Fischer morrow har vært livet mitt.
Hominy's has been here since dawson started.
Hominy har vært her siden dawson begynte.
Actually, my car has been impounded by the police.
Faktisk er bilen min beslaglagt av politiet.
The earth has been stolen from us.
Jorden har blitt stjålet fra oss.
Lieutenant, we believe the natalia has been targeted for a terrorist attack.
Løytnant, vi tror at natalia er et mål for et terroristangrep.
Gunvald has been here for 15 years.
Gunvald har vært her i 15 år.
Select a node which has been previously visited in a visible window.
Velge en node som har blitt tidligere besøkt i et synlig vindu.
It has been many years, great one.
Det har gått mange år, ærede.
Pontus has been shot.
Pontus er skutt.
The rockhampton has been on maneuvers with the australian squadron.
Rockhampton har vært på manøver med en australsk skvadron.
It has been many years.
Det har gått mange år.
Danny has been in a terrible accident.
Danny har vært i en fryktelig ulykke.
Repeat, a hostage has been shot.
Et gissel er skutt.
Yeah. there has been exposure.
Folk er blitt smittet.
I feel like it has been really overwhelming for you.
Jeg føler at det har blitt for overveldende for deg.
One of our agents has been killed in zürich by two men.
En av våre agenter har blitt drept av to menn i zürich.
Senator kennedy has been shot!
Senator kennedy er blitt skutt!
Nevins has been cagier than expected.
Nevins er mer unnvikende enn forventet.
Scabbers has been in my family for.
Skorpus har vært i familien min i.
That flag outside has been at half-mast since april.
Flagget utenfor har stått på halv stang siden april.
It has been ten days.
Det har gått ti dager.
This has been months.
Det har gått månedsvis.
Walter, my mother has been arrested.
Moren min har blitt arrestert.
It has been almost a year since he died.
Det er nesten et år siden han døde.
Kumar has been.
Kumar har vært.
We understand a neighboring town has been completely evacuated.
En naboby er blitt helt evakuert.
The car has been here for months.
Bilen har stått her i månedsvis.
She has been in the water for 10 to 14 days.
Hun har ligget i vann i 10-14 dager.
Ladies and gentlemen, orlando the magician has been shot dead!
Tryllekunstneren orlando er blitt skutt!
Her daughter has been missing since yesterday.
Datteren hennes har vaert savnet siden i går.

Results: 3706, Time: 0.1926

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More