HAS SPREAD IN NORWEGIAN

How to say has spread in Norwegian

S Synonyms

Results: 102, Time: 0.0853

Examples of using Has Spread in a sentence and their translations

The virus has spread.
Viruset har spredd seg.
Have been told that your cancer has spread to your airway or oesophagus.
Har blitt fortalt at kreften har spredd seg til luftveiene eller spiserør.
The cancer has spread too widely for us to be able to operate.
Kreften har spredt seg så mye at vi ikke kan operere.
Have been told that your cancer has spread to your airway or oesophagus.
Har blitt fortalt at kreften har spredd seg til luftveiene eller spiserør.

News has spread, old friend.
Nyhetene har spredt seg, gamle venn.
Word has spread.
Ryktet har spredd seg.
Our enemy has spread through the city in a matter of days.
Fienden har spredt seg gjennom byen på få dager.
Humanity has spread unchecked across this world, ravaging it like locusts.
Menneskeheten har spredt seg uhindret overalt i verden og plyndret den som gresshopper.
But word has spread.
Men ordet har spredd seg.

Word about you has spread very quickly, harry.
Ryktene om deg har spredd seg fort.
The infection has spread everywhere.
Infeksjonen har spredt seg overalt.
The infection has spread to my lungs.
Lnfeksjonen har spredd seg til lungene.
It has spread.
If you have had a brain tumour or cancer which has spread to the brain.
Dersom du har hatt hjernesvulst eller kreft som har spredt seg til hjernen.
She's sniffing me to see if my cancer has spread.
Hun lukter på meg, for å se om kreften har spredd seg.
If you have had a brain tumour or cancer which has spread to the brain.
Dersom du har hatt hjernesvulst eller kreft som har spredt seg til hjernen.
Word of your courage has spread.
Ryktet om ditt mot har spredd seg.
Word of your loyalty to mary has spread.
Ryktet om din lojalitet har spredd seg.
It began as a minor fluctuation, but the effect has spread.
Den begynte som en liten svingning, men effekten har spredt seg.
He has spread the disease around to both raglefantene and dovregubben.
Han der har spredd dritten rundt til både raglefantene og dovregubbene.
So their doom has spread its plume.
Så forbannelsen har spredd dens fjærdrakt.
And it has spread to all corners of the globe.
Og det har spredd til alle hjørner av kloden.
An evil started with their deaths but has spread.
En ondskap ble skapt, og nå har den spredt seg.
If you have brain diseases(for example cancer that has spread to the brain) or nerve damage(neuropathy).
Kreft som har spredd seg til hjernen eller nerveskade(nevropati).
Have brain diseases(for example. cancer that has spread to the brain), or nerve damage(neuropathy).
Kreft som har spredd seg til hjernen eller nerveskade(nevropati),
The priest shall come again on the seventh day, and look. if the plague has spread in the walls of the house,
Den syvende dag skal presten komme igjen, og når han da ser på det og finner at flekkene har bredt sig ut på husets vegger,
If you have brain diseasesfor example. cancer that has spread to the brain, or nerve damage(neuropathy).
Kreft som har spredd seg til hjernen, eller nerveskade(nevropati).
Have brain diseases(for example cancer that has spread to the brain) or nerve damage(neuropathy).
Kreft som har spredt seg til hjernen eller nerveskade(nevropati).
Narcisse: word of condA©'s involvement with the radicals has spread nicely.
Ryktene om condés tilknytning til ekstremistene har spredd seg, men jeg undervurderte visst marys innflytelse på din sønn.
Have brain diseases(for example cancer that has spread to the brain) or nerve damage(neuropathy).
Kreft som har spredt seg til hjernen eller nerveskade(nevropati).

Results: 102, Time: 0.0853

SYNONYMS

S Synonyms of "has spread"


"Has spread" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More