HAVE DISCUSSED IN NORWEGIAN

How to say have discussed in Norwegian

S Synonyms

Results: 78, Time: 0.1387

English-norwegian dictionary

Examples of using Have Discussed in a sentence and their translations

We have discussed this many times.
Vi har diskutert dette mange ganger.
Eli, we have discussed this.- Ow!
Eli, vi har snakket om dette.
The chief editor and i have discussed this.
Sjefredaktøren og jeg har diskutert dette.
We have discussed this.
Vi har diskutert dette.
Alim, we have discussed this.
Vi har snakket om dette, alim.
We have discussed it.
Vi har drøftet det.
You should have discussed it with us;
Du skulle ha diskutert det med oss;
Mitch, we have discussed this.
Mitch, vi har diskutert dette.
We have discussed it.
Chloe og jeg har snakket om det.
Brother guilbert and i have discussed this.
Broder guilber tog jeg har drøftet det, og vi har tatt en beslutning.
We have discussed this.
Vi har snakket om dette.
We have discussed it and decided to move back here.
Vi har diskutert det, og bestemt oss for a flytte hit.
Your doctor or nurse should have discussed this with you previously.
Du skal ha diskutert dette med din lege eller sykepleier tidligere.
Your doctor or nurse should have discussed this with you previously.
Du skal ha diskutert dette med din lege eller sykepleier tidligere.
I have discussed all the various aspects with the producer.
Jeg har diskutert alle aspekter med programmets produsent.
We have discussed why that won't work.
Vi har snakket om at det ikke vil funke.
Well, flo, flo, we have discussed this.
Flo, vi har diskutert dette.
No. you have discussed this.
Rebekah, vi har snakket om dette.
We should have discussed this.
Vi burde ha diskutert dette.
Your father and i have discussed your punishment.
Far og jeg har diskutert straffen din.
Dennis, we have discussed this.
Dennis, vi har snakket om dette.
She must have discussed alternate strategies with you before you came on this mission.
Hun må ha diskutert alternative strategier med deg.
Brothers, we should begin the ritual, as we have discussed.
Brødre, vi bør begynne ritualet, som vi har diskutert.
We could have discussed the experience together.
Vi kunne ha diskutert opplevelsen sammen.
I could have discussed it with you.
Jeg kunne ha drøftet det med deg.
Even so, we could have discussed it.
Selv om jeg ikke er enig, kunne vi ha snakket om det.
You have discussed it?
Har du diskutert det?
You should have discussed these gifts with me first.
Du skulle diskutert gavene med meg først.
Molander's participation, we could have discussed that in another way.
Molanders deltakelse kunne vi diskutert i andre former.
We have discussed it. i told you.
Vi har snakket ferdig om det.

Results: 78, Time: 0.1387

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More