HAVE TO IN NORWEGIAN

Translation of Have to in Norwegian

Results: 3676, Time: 0.2319

Have to
måtte ma er nødt til behøver har til blir nødt til behøvde ha til være nødt til behøve

Examples of using Have to in a sentence and their translations

Do we have to, Mary Poppins?
vi, Mary Poppins?
We have to call him Havok.
Vi kalle ham Havok.
You have to tell her, Aria, before somebody else does.
Du er nødt til å fortelle henne det.
Them that do not listen have to be brought to heel someday.
De som ikke hører er nødt til å adlyde en dag.
If you have to mix two types of insulin.
Hvis du blande to typer insulin.
I do not have to.
Det behøver jeg ikke.
I have to, Emmett. It 's my job.
Jeg , Emmett, det er jobben min.
I have to telephone somebody.
Jeg ma ringe noen.
Now he does not have to.
behøver han ikke.
You have to wait and see like everybody else.
Du er nødt til at vente og se ligesom alle andre.
I do not have to.
Jeg behøver ikke.
I have to vote.
Jeg ma stemme.
I have to work tonight and I can not take Brandon.
Jeg jobbe i kveld, og kan ikke ha Brandon.
I leave everything I have to the only person in my life.
Jeg etterlater alt jeg har til den eneste personen i livet mitt.
I have to go now. Say something!
Jeg er nødt til å gå!
It does not have to.
Det behøver det ikke.
Kinda think you have to now.
Jeg tror du blir nødt til det nå.
But I think I have to change it this year.
Men jeg tror jeg ma bytte i ar.
They have to believe in this thing.
De har til tro på denne tingen.
Because you have to or do not want to go home?
Fordi du eller ikke vil gå hjem?
I have to, I have to get back to Julia.
Jeg er nødt til å komme meg tilbake til Julia.
You do not have to cry.
Du ikke gråte.
You would have to share a bedroom with my son.
Du vil måtte dele rom med sønnen min.
You have to help me out, please, please.
Dere er nødt til å hjelpe meg.
We have to get him up there now!
Vi har til få ham opp der nå!
He does not have to hug me.
Han behøver ikke klemme meg.
They have to be warned.
De ma bli advart.
John, I have to do this.
John, jeg blir nødt til dette.
But we have to.- No!
Vi blir nødt til det!
I would have to move mountains.
Jeg ville måtte flytte fjell.

Results: 3676, Time: 0.2319

Word by word translation


have
- har trenger behøver
to
- til for med mot i overfor tii ved det skal å

S Synonyms of "have to"


"Have to" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More