HAVE TO TELL IN NORWEGIAN

Translation of Have To Tell in Norwegian

S Synonyms

Results: 436, Time: 0.0592

må fortelle (228) må si (57) må be (6) blir nødt til å fortelle (5) er nødt til å fortelle (4) å si det til (3) trenger å fortelle (3) har å fortelle (3) nødt til å fortelle (3) måtte fortelle (3)

Examples of using Have To Tell in a sentence and their translations

You have to tell us what you know.
Du må fortelle oss det du vet.
I have to tell you everything.
Jeg må fortelle deg alt.
You have to tell him what 's really wrong with stiles.
Du må si hva som egentlig feiler stiles.
But you have to tell me what made you charge that corral.
Men du må si meg hva som fikk deg til å storme den innhegningen.

I have to tell you something.
Jeg må fortelle deg noe.
We have to tell them to evacuate.
Vi må be dem evakuere.
You have to tell mr hutnik to get the hell out of here.
Du må be mr hutnik komme seg vekk herfra.
I have to tell you something, squidward.
Jeg blir nødt til å fortelle deg noe squidward.
Domino, i have to tell you something.
Domino... jeg må fortelle deg noe.
I have to tell you something.
Jeg må si deg en ting.
Mary, you have to tell us where your son is.
Du må si oss hvor sønnen din er, may.
I have to tell you something about the night scott died.
Jeg må fortelle deg noe om den kvelden scott døde.
Jack, i have to tell kate.
Jeg må be kate handle nå.
I have to tell you. what message?
Jeg blir nødt til å fortelle deg det!
You have to tell them.
Du er nødt til å fortelle dem det.
I have to tell you something, eva.
Det er noe jeg må si deg, eva.
I have something i have to tell you.
Det er noe jeg er nødt til å fortelle deg.
You have to tell them about billy.
Du må fortelle dem om billy.
We have to tell someone.
Vi blir nødt til å fortelle det.
You do not have to tell anybody.
Du trenger ikke å si det til noen.
You have to tell them, sarah.
Du blir nødt til å fortelle det, sarah.
Do you think you have to tell me that?
Tror du virkelig at du trenger å fortelle meg det?
I have to tell you, this may be it.
Jeg er nødt til å fortelle deg at det kanskje må være slutt.
I have something i have to tell you.
Jeg må fortelle deg noe.
I would have to tell them that i am a clone.
Jeg må si at jeg er en klone.
We never have to tell anyone.
Vi trenger ikke å si det til noen.
You have to tell jørgen why you did it.
Du må fortelle jørgen hvorfor du gjorde det.
We do not have to tell anybody, right?
Vi trenger ikke å si det til noen?
I have to tell you something.
Jeg må si deg noe.
You have to tell the team.
Du blir nødt til å fortelle teamet det.

Results: 436, Time: 0.0592

Word by word translation


have
- har trenger behøver
to
tell
- fortelle si be informer hils

"Have to tell" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More