Translation of "he has" in Norwegian

Results: 5277, Time: 0.1925

han har han må han får han eier han hadde han måtte han fikk

Examples of He Has in a Sentence

You think he has Meghan?
Tror du han har Meghan?
He says he has to talk it over with you.
Han sier han må snakke om det med deg.
He has my son.
Han har min sønn!
He has to be here.
Han må være her.
He has two minutes.
Han får to minutter.
I think he has malaria again.
Jeg tror han har malaria igjen.
He hasn't got a quarter.
Han eier ikke nåla i veggen.
But he has to believe i will.
Men han må tro at jeg vil.
What if one day he has kids?
Hva om han får barn en gang?
He has the diamond!
Han har diamanten!
He has a fight in a saloon.
Han hadde en slåsskamp i en saloon.
He believes he has cauliflower ears from it.
Han tror han får blomkålører av det.
And marty will know he has to cooperate for protection.
Og marty vil vite at han må samarbeide for beskyttelse.
Particularly if he has a fortune.
Spesielt om han eier en formue.
He has you confused, sebastian.
Han har forvirret deg, sebastian.
Eight years, and he has to pick tonight.
Åtte år, og han måtte velge denne kvelden.
Yeah, if he has enough time.
Hvis han får tid nok.
If he has, he wouldn't admit it to a stranger.
Om han hadde, ville han ikke vedgått det til en fremmed.
He has nazir.
Han har nazir.
He has that and a chain of laundromats with a james st.
Og han eier en kjede vaskerier med klassekameraten james st.
He has to be anonymous.
Han må være anonym.
Before he has another fit.
Før han får et nytt anfall.
Anyway next thing you know, doctor says he has two months to live.
Uansett så sa legen at han hadde to måneder igjen å leve.
He has no respect for the way things are done.
Han eier ikke respekt for reglene.
We suspect he has a concussion.
Vi tror han fikk hjernerystelse.
No, he has to be here.
Han må være her.
No, he has to leave.
Han måtte gå.
He has a letter from uncle phil.
Han har et brev fra onkel phil.
He says he has to talk to you.
Han sier han må snakke med deg.
Jojo was not shot, he has a heart attack.
Jojo ble ikke skutt, han fikk et hjerteattakk.

Results: 5277, Time: 0.1925

SEE ALSO
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More