HE HAS MORE IN NORWEGIAN

How to say he has more in Norwegian

S Synonyms

Results: 37, Time: 0.1077

Examples of using He Has More in a sentence and their translations

He has more tenacity than i thought.
Han har mer utholdenhet enn jeg trodde.
Well, he has more than you, for a start.
Vel, han har flere enn deg, til å begynne med.
Which means he has more practical experience than jarvis ever had.
Som betyr at han har mer praktisk erfaring enn jarvis.
Make sure he has more than he needs.
Se til at han har mer enn han trenger.

See, now he has more white feathers on his neck.
Ser du? han har flere hvite fjær pa halsen.
He has more responsibilities than that.
Han har mer ansvar enn som så.
He has more experience than i in retreating.
Han har mer erfaring enn jeg i å foreta retrett.
He has more of this than any man i know.
Han har mer av dette enn noen mann jeg kjenner.
He has more than enough for the two of them.
Han har mer enn nok til begge.
He has more sense than you do.
Han har mer vett enn deg.
He has more than a passing interest in what happens to me.
Han har mer enn en forbigående interesse for hva som skjer med meg.
He has more on that.
Han har mer om det.
Check his bunk, he has more.
Sjekk køya hans. han har mer.
He has more medals.
Han hadde flere medaljer.
And he has more giants.
Og han har fiere kjemper.
He has more mammoths.
Han har fiere mammuter.
He has more than paid his dues.
Han har allerede mer enn betalt for sine synder.
He has more senior moments than i do.
Han har enda flere seniorøyeblikk.
He has more of a purpose there than me.
Han har en bedre grunn til å være der enn meg.
He has more light than a dark appearance.
Han har et mer lyst enn mørkt utseende, 30-40 år.
He has more knowledge of recent surgical advances in europe than any man in the country.
Han har mer kunnskap om nye fremskritt i europa enn noen andre.
Bob, my choreographer, says he has more moves in him than all the rockettes combined... whoever they are.
Bob, koreografen min, sier han har flere bevegelser i ham enn alle rockettene til sammen, hvem de nå enn er.
I should have taken it, but the more i think about it i don't think he has more.
Jeg burde tatt det, jeg tror ikke han har mer.
They were going to make him an admiral in D. C...... before they found out he has more screws loose than a studebaker. so they sent him here.
Han skulle f-f-forfremmes til admiral, men de oppdaget at han har flere løse skruer enn en studebaker, så de sendte ham hit.
He has more training and more experience than anybody in this room, and that includes myself.
Han har mer trening og mer erfaring- enn noen i dette rommet, inkludert meg selv.
Should he have more bandages or pills?
Skal han ha flere bandasjer eller piller?
You know, i do wish he had more sense, though.
Jeg skulle ønske han hadde mer vett.
They said that he had more time.
De sa at han hadde mer tid.

Results: 37, Time: 0.1077

SYNONYMS

S Synonyms of "he has more"


"He has more" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More