HE IS IN NORWEGIAN

How to say "he is" in Norwegian

S Synonyms

Results: 7790, Time: 1.6497

Click norwegian translation to filter results
han han være han er han blir han har han var han skal han står han ligger han ble ham er ble han

Examples of using "He Is" in a sentence and their translations

He is not here!
Han er ikke her.
Though born of a different mother, he is still the Shogun's brother.
Det er selvsagt at han blir behandlet annerledes.
He is the trollhu.
Han er trollje.
But he is.
Men han.
He is not my boyfriend.
Han er ikke kjæresten min.
He is here.
Han blir her.
But he is in peace now.
Men han har fred nå.
He is, too.
Han også.
Than he is.
Enn han er.
Well, what if he is the last, huh?
Tenk om han blir den siste?
He is the first-born of pharaoh.
Han er faraos førstefødte.
And he is not coming.
Og han blir ikke med.
So he is without money?
han har ingen penger?
He is leaving.- good.
Han skal gå.
He is a chiropractor.
Han er kiropraktor.
Do you know that he is with other girls?
Vet du at han står i med andre jenter?
See how happy he is to see his beautiful Mama?
Se så glad han blir for å se den vakre moren sin.
He is about to extinguish his conflagration in a sea of blood.
Han har tenkt å slukke brannen i et hav av blod.
He is burning up.
Han brenner opp.
Inform oenomaus, that he is to assum mantel of doctore.
Informer oenomaus om at han skal ikle seg rollen som doctore.
He is not a traitor, mary.
Han er ikke forræder, mary.
He is a buzz kill.
Han dreper stemningen.
Of course he is.
Klart han skal.
The dst in france have long suspected that he is a high-ranking lieutenant in le milieu.
Den franske etterretningen mistenker at han står høyt i le milieu.
He is still in a coma.
Han ligger fremdeles i koma.
He is in so much pain.
Han har så vondt!
He is 10 years younger.
Han er 10 år yngre.
If he is betrayed, his hatred fades, and doubt sets in.
Hvis han blir slått, svinner hatet hans.
He is not to be saluted.
Han skal ikke hilses på mer.
He is burning. already burning.
Han brenner allerede.

Results: 7790, Time: 1.6497

SEE ALSO
See also
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More