HEAD IN NORWEGIAN

How to say head in Norwegian

S Synonyms

Results: 5757, Time: 0.1246

Examples of using Head in a sentence and their translations

It 's my head.
Det er hodet mitt.
You can head back.
Du kan dra tilbake.
With your head.
Med hodet ditt.
He 's head of the japanese secret service.
Han er sjef for japansk etterretningstjeneste.

He shaved my head.
Han barberte hodet mitt.
We should head back.
Vi bør dra tilbake.
Big head is a man with zero purpose.
Big head er en mann med null formål.
I have come for the woman and your head.
Jeg har kommet etter kvinnen og hodet ditt.
I thought we could head over to my tennis club.
Jeg tenkte vi kunne dra til tennisklubben min.
She 's head of norwegian operations.
Hun er sjef for norske operasjoner.
We are in your head.
Vi er i hodet ditt.
Big head, you are not going home, man.
Big head, du skal ikke hjem, kompis.
Bosse nova, head of the fishery.
Bosse nova, sjef for fiskebruket.
Who 's head of this outfit anyway, you or me?
Hvem er leder i denne gjengen, du eller jeg?
You should head home.
Du bør dra hjem.
Avraham shalom was head of the shin bet.
Avraham shalom var sjef for shin bet.
I have been a parrot head since before it was cool.
Jeg har vært parrot head siden før det var kult.
I will put your head in a pillory!
Jeg setter huet ditt i en gapestokk!
We should head back.
Vi burde dra tilbake.
You were in my head.
Du var i hodet mitt.
Saunders, head of section v, vienna.
Saunders, leder for avdeling v, wien.
Captain julie smith head of norwegian operations,
Kaptein julie smith, leder for norske operasjoner.
So big head built a better version of your incubator, accidentally.
Så big head skapte en bedre versjon av din inkubator ved en tilfeldighet.
It 's just my head.
Det er bare hodet mitt.
He 's head of the biggest crime syndicate in seattle.
Han er sjef for seattles største forbrytersyndikat.
Let us head back to base.
La oss dra tilbake til basen.
Get your head out of your ass.
huet ditt ut av ræva.
Get this through your head, mitch.
Få dette inn i skallen din, mitch.
I am gonna head out and see my sister this afternoon.
Jeg skal hode ut og se min søster i ettermiddag.
Big head was your friend. he was the one that... talked me into it.
Det var big head som overtalte meg.

Results: 5757, Time: 0.1246

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More