HEAR IN NORWEGIAN

Translation of Hear in Norwegian

S Synonyms

Results: 12887, Time: 0.0593

Examples of using Hear in a sentence and their translations

We can not hear you, can you repeat?
Vi kan ikke høre deg. kan du repetere?
I can hear you better now.
Jeg kan høre deg bedre nå.

Hør

( listen , look , hear )
Come on in and hear ned galvin and his galvinizers!
Kom inn og hør ned galvin og hans galvinizers!
Please, lord, hear my prayer.
Herre, hør min bønn.
If you hear a shot, make the call.
Hvis du horer et skudd, sa ringer du.
If you do not hear from me, call the police.
Hvis du ikke horer fra meg, ring poiitiet.
I can not hear you.
Jeg oppfatter deg ikke.
I do not hear it as impertinence.
Jeg oppfatter det ikke slik heller.
Other sentence examples
I can hear you breathing.
Jeg kan høre deg puste.
O lord, hear my prayer.
Herre, hør min bønn.
I can hear you breathing!
Jeg kan høre at du puster!
You always hear wolves.
Du hører alltid ulv.
Sweet jesus, hear my prayer!
Kjære jesus, hør min bønn!
Pickering, i can not hear a word the girl is saying!
Pickering, jeg horer ikke ett ord piken sier!
We can hear you, my love.
Vi kunne høre deg, min elskede.
Come and hear what they have to say.
Kom og hør hva de har å si.
I hear you are quite a football player.
Jeg horer du er litt av en fotballspiller.
And we set seals upon their hearts so they do not hear.
Men vi forsegler deres hjerter så de intet oppfatter.
I can hear you in my head.
Jeg kan høre deg i hodet mitt.
I hear horses.
Jeg hører hester.
I hear you have a gun.
Jeg hørte at du hadde en pistol.
I hear you play some football.
Jeg horer du har spilt fotball.
And we set seals upon their hearts so they do not hear.
Men vi forsegler deres hjerter så de intet oppfatter.
I hear you have silk sheets from china.
Jeg har hørt du har silkelaken fra kina.
Stop and hear me out.
Stopp, og hør på meg.
We hear music and dance to the music.
Vi hører musikk og danser til musikken.
I did not hear ya.
Jeg hørte deg ikke.
And i can hear blood pumping.
Og jeg kan høre blod pumpe.
I hear you breathing.
Jeg hører at du puster.
I will hear from you.
Da horer jeg fra deg.

Results: 12887, Time: 0.0593

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More