HEAR IN NORWEGIAN

How to say "hear" in Norwegian

Results: 15882, Time: 9.088


Examples of Hear in a Sentence

Before you hear it from ethan.
Før du hører det fra Ethan:.
Come on in and hear ned galvin and his Galvinizers!
Kom inn og hør ned galvin og hans Galvinizers!
I didn't hear.
Jeg hører ikke.
If you hear a shot, make the call.
Hvis du horer et skudd, sa ringer du.
I hear your sister is very beautiful.
Jeg hører at søsteren din er vakker.
Daughter, hear me, help me, join me.
Datter, hør meg, hjelp meg, slutt deg til meg.
I hear you, ned.
Jeg hører deg, ned.
If you don't hear from me, call the police.
Hvis du ikke horer fra meg, ring poiitiet.
Hear me, then, for one last time.
hør meg én siste gang.
I can't hear you.
Jeg oppfatter deg ikke.
Hear his word, rameses, and obey.
Hør hans ord, ramses, og adlyd.
Can't hear you, boy.
Kan ikke høre deg, gutt.
I hear you're the hostler here.
Jeg hører du er stallkaren her.
Pickering, i can't hear a word the girl is saying!
Pickering, jeg horer ikke ett ord piken sier!
I do not hear it as impertinence.
Jeg oppfatter det ikke slik heller.
I didn't hear her.
Jeg hørte henne ikke.
And we set seals upon their hearts so they do not hear.
Men vi forsegler deres hjerter så de intet oppfatter.
Hear what I'm saying.
Hør hva jeg sier.
The moon can't hear you, sam.
Månen kan ikke høre deg, sam.
Bree, i hear what you're saying.
Bree, jeg hører hva du sier.
I hear you're quite a football player.
Jeg horer du er litt av en fotballspiller.
Did you hear what i said to Lily?
Hørte du hva jeg sa til Lily?
I hear water.
Jeg hører vann.
I hear you play some football.
Jeg horer du har spilt fotball.
And we seal up their hearts so that they hear not?
Men vi forsegler deres hjerter så de intet oppfatter.
Hear me, for now, we step into the light.
Hør på meg, for nå går vi inn i lyset.
I hear you have silk sheets from china.
Jeg har hørt du har silkelaken fra kina.
I can't hear you, polly.
Jeg kan ikke høre deg, polly.
And isaiah said unto hezekiah, hear the word of the LORD.
Da sa esaias til Esekias: hør herrens ord!
And seal up their hearts, so that they would not hear?
Men vi forsegler deres hjerter så de intet oppfatter.

Results: 15882, Time: 9.088

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Hear" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More