HEARD IN NORWEGIAN

How to say heard in Norwegian

S Synonyms

Results: 15479, Time: 0.0715

Examples of using Heard in a sentence and their translations

You heard lloyd.
Du hørte lloyd.
You heard the captain, boris.
Du hørte kapteinen, boris.
You heard me, ralph.
Du horte meg, raiph.
I heard you were in rome.
Jeg hørte at du var i roma.

Heard from omar?
Hørt fra omar?
But you heard him, cindy.
Men du horte ham, cindy.
What have you heard, and who from?
Hva har du fått høre og fra hvem?
I have heard your name mentioned.
Jeg har hørt navnet ditt bli nevnt.
I heard thunder.
Jeg horte torden.
I heard your family is here.
Jeg hørte at familien din er her.
I heard you have got a contract open.
Jeg horte at du har en kontrakt apen.
I heard, uh... carrie came by the other day.
Jeg fikk høre at carrie kom innom her om dagen.
You heard the colonel.
Du hørte obersten.
I heard you work for bart jason.
Jeg hører du jobber for bart jason.
Captain, you have heard of colonel walter E. kurtz?
Kaptein, har du hørt om oberst walter E. kurtz?
I heard marcellus tell one of his guards.
Jeg horte marcellus si det til en av vaktene.
I heard the FBI.
Jeg hører at FBI.
I heard lisa and lee.
Jeg hørte lisa og lee.
But the world... they heard the whole truth.
Men verden får høre hele sannheten.
You heard of anything?
Har du hort om noe?
I have heard his music.
Jeg har hørt musikken hans.
I heard you freed margrethe?
Jeg hører at du satte fri margrethe.
You should have heard the' oohs' and' aahs'.
Dere skulle ha hort' ah'ene' og' ah'ene'.
I heard the interview, hank.
Jeg hørte intervjuet, hank.
I heard you were dead.
Jeg fikk høre at du var død.
Have you heard from lynn?
Har du hørt fra lynn?
I heard your prayers.
Jeg horte dine bonner.
You heard cabe.
Du hørte cabe.
I have heard that before.
Jeg har hort det for.
I heard you were out.
Jeg hører at du er ute.

Results: 15479, Time: 0.0715

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More