HEY IN NORWEGIAN

How to say hey in Norwegian

S Synonyms

Results: 12727, Time: 0.0601

Examples of using Hey in a sentence and their translations

Jake... hey, jake.
Jake... hei, jake.
Hey, max.
Du, max?
Hey, kim lee.
Hei, kim lee.
But, hey, you are the lawyer.
Men det er du som er advokat.

Hey, what do we do with this?
Du, hva gjør vi med dette?
Otto, hey, otto!
Otto, hei, otto!
Hey, i am not talking to you.
Hallo, jeg snakker ikke til deg.
Hey, that 's my sister.
Det er søsteren min!
Hey, all this stuff with your sister,
Du, alt dette med søsteren din.
Hey, spence-spence, jen-jen.
Hei, spence-spence, jen-jen.
Hey, alfredo! what 's up? dude!
Hey, alfredo, hva skjer?
Hey, luther shaw, jackie kallen.
Hei, luther shaw. jackie kallen.
Hey, doug.
Hallo, doug.
Hey, mr. jones, before you go,
Du, mr. jones, før du går.
Hey, that 's my boat.
Det er min båt!
Hey, slow down, champ.
Ro deg ned, gutt.
Hey, are you.
Du... er du...?
Hey, tommy and annika!
Hei, tommy og annika!
Hey, that was not a girl.
Det var ikke ei jente.
But, hey, that 's not my problem.
Men hallo, det er ikke mitt problem.
Hey, he wants it that much.
Hey, han ønsker det så mye.
Hey, richie, where 's your brother?
Hey, richie, hvor er broren din?
Hey, stay awesome. please?
Hold deg praktfull, vær så snill?
Hey, it 's alice.
Hei, det er alice.
Hey, that 's not funny.
Det er ikke morsomt.
Hey, barb, dave.
Hei, barb, dave.
Hey, i was here first!
Du, jeg var her først.
Hey, it 's the police?
Hallo, er det politiet?
Hey, that was not here five years ago.
Det var ikke her for fem år siden.
Hey, bob!
Hallo, bob!

Results: 12727, Time: 0.0601

SYNONYMS

S Synonyms of "hey"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More