HIGH IN NORWEGIAN

How to say "high" in Norwegian

Results: 5619, Time: 0.2465


Examples of High in a Sentence

That's pretty high, ain't it?
Det er ganske høyt, er det ikke?
Regresan high.
Regresan høyt.
He has high regard for my political acumen, no doubt.
Han har uten tvil stor respekt for min politiske skarpsindighet.
In high school, that was my dream car.
I videregående skole, det var min drøm bilen.
Patients with high blood pressure and type 2 diabetes with kidney disease.
Pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes med nyresykdom.
There's high background interference, but the signal is clear enough.
Det er stor bakgrundstøy, men signalet er klart nok.
I hold a very high value on black lives.
Jeg setter veldig stor verdi på svarte liv.
A good, mild high, but not a real competitor any more.
En god mild rus, men ingen skikkelig konkurrent lenger.
Woodrow wilson high school.
Woodrow wilson videregående skole.
You have high blood pressure.
Du har høyt blodtrykk.
Are you high, or what?
Er du rusa, eller hva?
It was my favorite show in high school.
Det var favorittserien min på videregående skole.
You have high blood sugar or diabetes.
Du har høyt blodsukker eller diabetes.
Has an exquisite high. very pleasurable.
Det har en utsøkt rus, svært behagelig.
Nevertheless, he has high credibility.
Men han har stor troverdighet det har tidsskriftet også.
Build ye on every high place a monument for vain delight?
Bygger dere på hver høyde et symbolsk tegn til ingen nytte,
She's been riding herd with me since she was so high.
Hun har ridd med kveget for meg siden un var så stor.
It's, like, average high school.
Det er en vanlig videregående skole.
On a mounting high and be blown to pieces like a firework.
På stigende rus og så sprenges som et fyrverkeri.
Do you want to get high and listen to some records?
Har du lyst til å bli rusa og høre på noen plater?
High blood pressure or cholesterol?
Høyt blodtrykk eller kolesterol?
I'm not high, dev.
Jeg er ikke rusa, dev.
Do you build over each high place a sign to amuse yourselves!
Bygger dere på hver høyde et symbolsk tegn til ingen nytte,
We're not high enough yet.
Vi er ikke høyt nok ennå.
Totally uncut, insane high. and cheap.
Helt rent, gir sinnssyk rus, og det er billig.
I had been going out with her since high school.
Jeg hadde vært sammen med henne siden videregående skole.
It's too high risk.
Risikoen er for stor.
And upon every high tower, and upon every fenced wall,
Og over hvert høit tårn og over hver fast mur.
Well, it seems my ordain was not high enough.
Det ser ikke ut til at min vigsel ikke var stor nok.
What you call me, thigh high?
Hva kalte du meg, hofte høyde?

Results: 5619, Time: 0.2465

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"High" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More