HIM A CHANCE IN NORWEGIAN

How to say him a chance in Norwegian

Results: 82, Time: 0.0375

Examples of using Him A Chance in a sentence and their translations

You are not gonna give him a chance, are you?
Du kommer ikke til å gi ham en sjanse, gjør du vel?
Well, give him a chance, lobero.
Vel, gi ham en sjanse, lobero.
Give him a chance.
I will give him a chance.
Jeg gir ham en sjanse.

Did you give him a chance?
Ga du han en sjanse?
Come on, guys, let us give him a chance.
La oss gi han en sjanse.
No, we gotta give him a chance to talk.
Nei, vi må gi ham en sjanse til å snakke.
I have to give him a chance.
Jeg må gi ham en sjanse.
Give him a chance.
Conner, gi ham en sjanse.
You gave him a chance.
Du ga ham en sjanse.
But if it gives him a chance, it 's worth it.
Men om det gir ham en sjanse, er det verdt det.
You should give him a chance.
Du burde gi ham en sjanse.
Maybe you should give him a chance.
Du burde gi ham en sjanse.
Come on, give him a chance.
Kom igjen, nancy. gi ham en sjanse.
I think we have to give him a chance.
Jeg tror vi må gi ham en sjanse.
For reuben i think we give him a chance.
For reubens skyld tror jeg vi skal gi ham en sjanse.
If he delivers a gig, i will give him a chance.
Hvis han skaffer oss en jobb, skal jeg gi ham en sjanse.
Okay, even as your uncle, you should give him a chance.
Ok, selv som onkel, bør du gi ham en sjanse.
I think it would be cool if you gave him a chance.
Jeg synes det hadde vært fint om du ga ham en sjanse.
You want to give him a chance to give up?
Vil du gi ham en sjanse til å gi opp?
Give him a chance to kill me.
Gi ham en sjanse til å drepe meg.
Do not give him a chance to escape.
Ikke gi ham en sjanse til å slippe unna.
Just give him a chance to calm down.
Gi ham sjansen ti/ å roe seg.
Give him a chance to acclimate.
Gi ham sjansen til å tilpasse seg.
Give him a chance to explain.
Gi ham en sjanse til å forklare.
Give him a chance to say something.
Gi ham sjansen til å si noe.
I will drop by later, give him a chance to apologise.
Jeg stikker innom senere, gir ham sjansen tii å unnskyide seg.
Give him a chance to sing his song.
La ham få synge sangen sin.
Give him a chance.
Do not give him a chance to settle.
Ikke gi ham sjansen til å roe seg.

Results: 82, Time: 0.0375

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Him a chance" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More