HIM A DRINK IN NORWEGIAN

Translation of Him a drink in Norwegian

Results: 245, Time: 0.1616

Him a drink
ham en drink

Examples of using Him a drink in a sentence and their translations

Tara, get him a drink on the house, please.
Gi ham en drink, Tara.
Well, give him a drink.
Gi ham en drink.
Get him a drink.
Gi ham en drink.
Give him a drink and cigar and say:.
Gi ham en drink og en sigar, og si:.
Give him a drink.
Så gi ham en drink.
Mikey, get him a drink, please.
Gi ham en drink, Mikey.
Mix him a drink?
Bland ham en drink?
Give him a drink.
Gi ham en drink.
Shut up and get him a drink.
Hold munn og gi ham en drink.
Remind me to buy him a drink when we get back.
Minn meg på at jeg må kjøpe ham en drink.
Go on. Give him a drink.
Gi han en drink der.
I would like to buy him a drink.
Jeg vil spandere en drink pa ham.
I almost bought him a drink.
Jeg kjøpte nesten en drink til ham.
Get him a drink.
Hent en drink til ham.
Pour him a drink.
Give him a drink.
Gi ham noe å drikke.
Bring him a drink!
Finn en drink til ham!
Get him a drink.
Gi ham noe å drikke.
And give him a drink.
Og gi ham noe a drikke.
Should I buy him a drink?
Skal jeg kjøpe en drink til ham?
I gotta buy him a drink.
Jeg må spandere en drink.
Bill 's buyin' him a drink.
Bill spanderer en drink på ham.
Get him a drink of water first.
Hent ham litt vann først.
Get him a drink of water.
Gi'n en slurk vann.
I am gonna go buy him a drink.
Jeg kjøper en drink til ham.
Go on, Ada, get him a drink of water.
Gi ham litt vann å drikke, Ada.
Give him a drink of water, goddamn it!
Gi ham litt vann, for pokker!
Go off, get him a drink, go on.
Hent en øl til ham.
I would fix him a drink, we would have dinner.
Jeg fikset en drink til ham.
All I tried to do was buy him a drink.
Jeg ville bare spandere en drink.

Results: 245, Time: 0.1616

See also


Word by word translation


him
- ham han han*
drink
- drikke drink skåle drikker drinken
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More