HIS IN NORWEGIAN

Examples of using His in a sentence and their translations

We have his blood, sasha.
Vi har blodet hans, sasha.
Pionsenay and his son machogee.
Pionsenay og hans sønn machogee.
Your father, his men, can not leave their neighbourhood anymore.
Din far og hans menn... får ikke gå utenfor sitt område.
By his own hand?
Forvoldte han sin egen død?
Sometimes he holds his hand up like this:.
Noen ganger holder han hånden han sin oppe, sånn her.
Never mentions his wealth, just refers to it.
Min kavaler snakker ikke om pengene sine, han bare refererer til dem.
Hannibal had his will graham, and i had mine.
Hannibal hadde sin will graham og jeg hadde min.
Besides, he licks his butt every day.
Dessuten slikker han seg bak hver dag.
We say that this man has earned his freedom for life.
Denne mannen har fortjent å bli satt fri for resten livet.
The second we get into that hotel his security 's gonna be all over us.
Når vi går til fischer i hotellet, kommer sikkerhetsfolkene.
He has his own language.
Han har sitt eget språk.
Give the parrot his medicine?
Gi medisin til papegøyen?
I can tell you all his bad points.
Jeg kjenner alle dens dårlige sider.
He met his wife jessica three years later.
Han møtte sin kone jessica tre år senere.
His name has spread east, cities east.
Det har vandret staver, til byene der.
And eric has surrendered his own father to aella.
Og eric har overgitt sin egen far til aella.
Now come into his heart through the top of his sternum and bring him to the ground.
Sett kniven i hjertet, og legg han på bakken.
He lowered his guard.
Han senk et sin garde.
He can buy his own desk.
Han kan kjøpe sitt eget skrivebord.
His only guilt is his blind desire for your love.
Han er kun skyldig i blindt å ønske din kjærlighet.
God verifies the truth by his words, though sinners be averse.'.
Gud realiserer sannheten ved sitt ord, selv om det er synderne imot.
He will show you his signs, and you will recognise them.
Han vil vise dere sine jærtegn, og dere vil erkjenne dem.
Then made his offspring from the extract of base fluid,
Så frembrakte han dets avkom av en slump skrøpelig væske,
And his thighs were so smooth.
Og så hadde'n så glatte fine lår.
I missed his whole life.
Jeg har savnet ham hele livet.
God verifies the truth by his words, though sinners be averse.'.
Gud realiserer sannheten ved sitt ord, selv om det er synderne imot.
Judah became his sanctuary, israel his dominion.
Da blev juda hans helligdom, israel hans rike.
He shall show you his signs and you will recognise them.
Han vil vise dere sine jærtegn, og dere vil erkjenne dem.
I see run, walk him every night with his dog.
Jeg ser løping. løfter hunden hver kveld.
He was at his daughter 's fourth-grade adaptation.
Han var på datterens fjerdeklasse-oppsetning av paul reveres midnight ride.

Results: 30, Time: 0.0207

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More