Translation of "hit" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3113, Time: 0.2519

slo traff kjørte på angripe rammet trykk ramme an sla sio

Examples of Hit in a Sentence

You hit my dog?
Slo du hunden min?
The second hit a minefield and the artillery has found the range.
Den andre traff et minefelt, og artilleriet har funnet avstanden.
Slavi, he hit me.
Han slo meg, slavi.
We hit your car with that golf ball.
Vi traff bilen din med golfballen.
Yeah, i hit a dog.
Jeg kjørte på en hund.
I never hit your mother.
Jeg slo aldri moren din.
Did they hit you, Pat?
Traff de deg, Pat?
I hit her.
Jeg kjørte på henne.
He hit her 39 times before she died.
Han slo henne 39 ganger før hun døde.
Who told you to hit CTU today?
Hvem ba deg angripe ATS i dag?
We should hit King's landing now, hard, with everything we have.
Vi bør angripe king's Landing nå.
I hit him!
Jeg kjørte på ham.
Richie hit a four-footer.
Richie slo en fire-foter.
I hit him with a burrito!
Jeg traff ham med en burrito!
The Witness's men hit us hard before we drove them off.
Vitnets menn rammet oss hardt før vi drev dem vekk.
I didn't hit her.
Jeg slo henne ikke.
Hit the button!
Trykk på knappen!
That we hit one of them.
At vi kjørte på en av dem.
They're going to hit manhattan.
De skal angripe manhattan.
It was just an acorn that-that hit my son.
Det var bare eikenøtta som traff sønn min. bare en eikenøtt!
It hit you hard.
Det rammet deg hardt.
She hit this guy with her car, and.
Hun kjørte på en mann med bilen sin, og.
It will hit the bridge first.
Det vil ramme broen først.
Walter, i hit you because you scared me.
Walter, jeg slo deg fordi du skremte meg.
They're gonna hit blanchard.
De vil angripe blanchard.
In 1988, we were hit by a tornado.
I 1988 ble vi rammet av en orkan.
David, hit the button!
David, trykk på knappen!
She hit my car!
Hun traff bilen min!
Who are they gonna hit?
Hvem vil de angripe?
Were you hit by the crisis?
Ble du rammet av krisen?

Results: 3113, Time: 0.2519

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More