HIT IN NORWEGIAN

How to say hit in Norwegian

S Synonyms

Results: 4692, Time: 0.0958

Examples of using Hit in a sentence and their translations

Did you hit me because you could?
Du slo meg bare fordi du kunne.
You hit my dog?
Slo du hunden min?
We hit the building, but not the target.
Vi traff bygningen, men ikke målet.
Yeah, i hit a dog.
Jeg kjørte på en hund.

We hit a wall.
Vi traff veggen.
She hit 330, stole 24 bases.
Hun slo 330, stjal 24 baser.
I never hit your mother.
Jeg slo aldri moren din.
Anybody could have been hit, a kid or me or you.
Alle kunne blitt rammet, et barn, meg eller deg.
I hit a squirrel.
Jeg kjørte på et ekorn.
We hit your car with that golf ball.
Vi traff bilen din med golfballen.
I hit someone, but i did not stop.
Jeg kjørte på noen, men stoppet ikke.
You... you hit from the soul, the heart.
Du slo fra sjelen, fra hjertet.
The witness 's men hit us hard before we drove them off.
Vitnets menn rammet oss hardt før vi drev dem vekk.
Did they hit you, pat?
Traff de deg, pat?
We should hit king 's landing now, hard, with everything we have.
Vi bør angripe king's nå.
You hit a motorcyclist, and your companion got hurt.
Du kjørte på en motorsyklist og venninnen din ble skadd.
Richie hit a four-footer.
Richie slo en fire-foter.
It hit you hard.
Det rammet deg hardt.
We believe he 's gonna hit here next, a glamourian.
Vi tror han er gonna traff her neste, en glamourian.
If they hit this base, they are going to hit the rest.
De kommer til å angripe de andre basene.
Hit the button!
Trykk på knappen!
They are gonna hit blanchard.
De vil angripe blanchard.
In 1988, we were hit by a tornado.
I 1988 ble vi rammet av en orkan.
David, hit the button!
David, trykk på knappen!
That we hit one of them.
At vi kjørte på en av dem.
We did not hit the dog.
Vi traff ikke hunden.
Do not hit me.
Ikke sla meg.
You hit him in my dream.
Du slo ham i drømmen min!
Except you hit your neighbor.
Du rammet bare naboen din.
You hit my car!
Du traff bilen min.

Results: 4692, Time: 0.0958

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More