HOLD IN NORWEGIAN

How to say hold in Norwegian

S Synonyms

Results: 4536, Time: 0.1344

Examples of using Hold in a sentence and their translations

Here. hold mindy.
Her, hold mindy.
Fitz-hume, hold these together.
Fitz-hume, hold disse sammen.
I will not hold you here.
Jeg vil ikke holde dere her.
I could not get hold of you or lorraine.
Jeg kunne ikke få tak i deg eller lorraine.

Do not hold back.
Ikke hold tilbake.
Can you hold a pen?
Kan du holde en penn?
Can not get hold of the senator.
Jeg får ikke tak i senatoren.
I can not hold you against your will.
Jeg kan ikke holde deg her mot din vilje.
A plan i had to put on hold while i was in that yemeni prison.
Planen måtte settes på vent mens jeg var i fengsel.
And hold.
Og hold.
You can not hold me here, dickweed!
Du kan ikke holde meg her, dickweed!
He got hold of a knife and tried to kill himself.
Han fikk tak i en kniv og prøvde å begå selvmord.
I am still on hold with the coastguard, delaware river detachment.
Jeg er fremdeles på vent hos kystvakten, delaware river-avdelingen.
Here, hold jack, raysy.
Her, hold jack, raysy.
Can you hold on a sec? i will be right back.
Kan du vente et øyeblikk, jeg kommer straks tilbake.
Christeson, hold your sector!
Christeson, hold sektoren din!
If them cottons get hold of me, i am a dead duck.
Om dem cottonfolka får tak i meg, er jeg ei dau and.
I was on hold, but i am looking to speak with father alessio? right.
Jeg var på vent, men vil snakke med fader alessio?
Hold her off as long as you can.
Be henne vente så lenge du kan.
Alpha and bravo will hold and contain here.
Alpha og bravo vil holde og inneholde her.
Everybody is scared to take hold and make it gold.
Alle er redde for å ta fatt og få det til å gå.
Frikk, hold him down.
Frikk, hold ham nede.
Nah, it 's on hold, the director dropped out.
Nei, den er på vent, regissøren trakk seg.
How did you get hold of him?
Hvordan har du fått fatt i han der?
Marquita, do you know why ruben was trying to get hold of you?
Marquita, vet du hvorfor ruben prøvde å få tak i deg?
Surely his hold is grievous and terrible.
Hans grep er smertelig, hardt.
We... sir, could you hold on just a minute?
Kan du vente et øyeblikk, sir?
I can not hold it, hansel!
Jeg kan ikke holde den, hansel!
Hold my hand and fly.
Hold hånden min og fly.
Sucre, hold up.
Sucre, vent litt.

Results: 4536, Time: 0.1344

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More