HOUSE IN NORWEGIAN

How to say "house" in Norwegian

S Synonyms

Results: 13513, Time: 0.1568

Click norwegian translation to filter results
hus hjemme hos huset husene

Examples of using "House" in a sentence and their translations

Not in my house, tammi benton.
Ikke i mitt hus, tammi benton.
Kate's house.
Hjemme hos kate.
Not in my house.
Ikke i mitt hus.
It's our house.
Det er huset vårt.
Who was over at Gazelle's house two hours earlier.
Av sin tiårige stesønn som var hjemme hos gazelle to timer tidligere.
And it's my house.
Og det er mitt hus.
And if your house is burned, build it again.
Og om husene deres er nedbrent, bygg dem opp igjen.
It's our house.
Det er vårt hus.
Here in my house.
Her i huset mitt.
At our house, it is.
Hjemme hos oss er det det.
It's my house here.
Det er mitt hus her.
No house pictured here is still standing.
Lngen av husene på disse bildene eksisterer fortsatt.
I would been to Carrie's house a hundred times.
Jeg har vært hjemme hos carrie 100 ganger.
But in my house, my.
Men i huset mitt, mitt.
It's not just your house, tara.
Det er ikke bare ditt hus, tara.
There's one at every victim's house.
Det er en i husene til hvert av ofrene.
We have lost our house, charlie.
Vi har mistet huset vårt, charlie.
I have been to his house.
Jeg har vært hjemme hos ham.
They shot up tiger house.
De skyter hjemme hos tiger.
It's not my house.
Det er ikke mitt hus.
It is our house.
Det er huset vårt.
Every house on this block looks the same.
Alle husene i kvartalet ser helt like ut.
The police just shot up tiger house.
Politiet skjøt hjemme hos tiger.
But our house.
Men huset vårt.
While you're here, your house will be like your family.
Mens dere er her vil husene være familiene deres.
You buy a new house.
Du kjøper nytt hus.
We don't need every house in the north.
Vi trenger ikke alle husene i nord.
From my house.
Fra huset mitt.
You guys change your minds, I'm staying at my mom's house.
Visst dere skulle ombestemme dere så bor jeg hjemme hos mamma.
You're in my house now.
Du er i mitt hus nå.

Results: 13513, Time: 0.1568

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "house"


places
harbor
villa
hosts
footage
cameras
home
household
cottage
chamber
townhouse
cams
accommodations
housing
building
harbours
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"House" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More