Translation of "house" in Norwegian

Results: 11780, Time: 0.145

hus hjemme hos huset husene

Examples of House in a Sentence

For house Lannister!
For hus Lannister!
Kate's house.
Hjemme hos kate.
Brian Field's house, pangbourne.
Brian feltet hus, pangbourne.
Not in my house.
Ikke i mitt hus.
Theon of house greyjoy, who was--.
Theon av huset greyjoy, som var.
You went by my house already?
Var du hjemme hos meg allerede?
Cersei of house lannister.
Cersei av huset lannister.
In my house.
I mitt hus.
And if your house is burned, build it again.
Og om husene deres er nedbrent, bygg dem opp igjen.
Who was over at Gazelle's house two hours earlier.
Av sin tiårige stesønn som var hjemme hos gazelle to timer tidligere.
No house pictured here is still standing.
Lngen av husene på disse bildene eksisterer fortsatt.
The security company will stop by your house tomorrow.
Sikkerhetsfirmaet kommer innom hjemme hos deg i morgen.
Your house is huge.".
Huset ditt er stort.".
They had money and a big house.
De hadde penger og et stort hus.
She found me my house.
Hun fant huset mitt.
We would have our own house.
Vi ville hatt vårt eget hus.
At our house, it is.
Hjemme hos oss er det det.
Every house has a part of one for a backyard for kids, dogs.
Alle husene vender ut mot dem.
I would been to Carrie's house a hundred times.
Jeg har vært hjemme hos carrie 100 ganger.
There's one at every victim's house.
Det er en i husene til hvert av ofrene.
Why did you come to my house, Nanaka?
Hvorfor kom du til mitt hus, Nanaka?
Malibu house.
Malibu huset.
Why were they at your house, Debbie?
Hvorfor var de på huset ditt, Debbie?
Every house on this block looks the same.
Alle husene i kvartalet ser helt like ut.
It's not just your house.
Det er ikke bare ditt hus.
Maybe you can move into a room in Trudy's house.
Kanskje du kan flytte inn i et rom hjemme hos trudy.
In house.
I huset.
While you're here, your house will be like your family.
Mens dere er her vil husene være familiene deres.
It's not my burning house.
Det er ikke mitt brennende hus.
So it's either our old high school or this guy's mom's house.
Så enten er det her eller hjemme hos mora hans.

Results: 11780, Time: 0.145

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"House" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More