HURT IN NORWEGIAN

How to say hurt in Norwegian

S Synonyms

Results: 5662, Time: 0.3494

skade (1410) sårer (66) vondere (6) såra (6) sårede (9)

Examples of using Hurt in a sentence and their translations

And not just hurt, but torture, repeatedly.
Og ikke bare skade, men torturere gjentatte ganger.
I hurt you.
Jeg såret deg.
He thought i was trying to hurt you, to steal from you.
Han trodde at jeg prøvde å skade deg, å stjele fra deg.
Now montaigne is hurt or dead.
Nå er montaigne såret eller død.

Never hurt charlie babbitt.
Aldri skade charlie babbitt.
You can hurt me if you want.
Du kan såre meg hvis du vil.
I could not hurt you again.
Jeg kunne ikke såre dere igjen.
Never hurt charlie babbitt.
Aldri, aldri skade charlie babbitt.
I hurt leonard.
Jeg såret leonard.
I get so hurt in the stomach on trains.
Jeg får så vondt i magen på tog.
I ai not gonna hurt ya, brother!
Jeg skal ikke skade deg, bror!
But it still hurt to see you at peace with them.
Men det var fortsatt vondt å se deg sammen med dem.
I hurt raj.
Jeg såret raj.
They can not hurt you now.
De kan ikke såre deg nå.
Nothing 's ever gonna hurt again.
Ingenting vil gjøre vondt igjen.
It 's gonna hurt, but what can i say?
Det kommer til å gjøre vondt, men hva kan jeg si?
I will not hurt you.
Jeg skal ikke såre deg.
You know i would never hurt you.
Jeg ville aldri skade deg, vet du.
He will not hurt you.
Den gjør deg ingenting.
Casey, how hurt is he?
Casey, hvor vondt er han?
I am hurt, quigley.
Jeg er såret, quigley.
He could be hurt or dead.
Han kunne være skade eller død.
This is gonna hurt like hell once the numbness wears off.
Det kommer til å svi som faen når nummenheten forsvinner.
But that whole hurt ankle thing was a made-up story.
Men det hele vondt ankel ting var en oppdiktet historie.
He 's never hurt a fly.
Han gjør ikke en flue fortred.
It 's not gonna hurt forever, paul, i promise you.
Det vil ikke gjøre vondt for alltid, jeg lover deg.
I have hurt you.
Jeg har såret deg.
I was afraid they would hurt you and juliette.
Jeg var redd de ville såre deg og juliette.
You said i could never hurt you.
Du sa jeg aldri kunne såre deg.
He would be hurt to hear you say that.
Han ville bli vondt å høre deg si det.

Results: 5662, Time: 0.3494

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More