ALPHABETICAL SEARCH

IBID

idea idé
where he might hvor han kan
identifiserbare identifiserbar
idé akkurat
idé , og ide og
identifisert med

IE


IF

if hvis
i wore jeg hadde
if they do hvis de gjør det
find finne
if you do hvis du gjør
exactly akkurat
om vi kan hjelpe
hvis du hadde gjort
if hvis
the phone telefonen
if you want to live hvis du vil leve
here her er
if you want to have hvis du vil ha
sex kjønn
hvis du presser
hvis de gjør det gjør de det

IG

iglesias
uvitende mennesker
igor og
igg
ignorerte henne
ignore ignorere
each other hverandres
igor straussman

IH

ihab rashid


IJ

jeg
ij
LJ

IK

ike og jim
ike zabangida
ike dubaku
ike lke
and tina og tina


IM

umiddelbar frisetting frigjøres raskt
viktig at du
important viktig
friends venner
viktig oppdrag
impressed by imponert av
that det
forbedret med

IN

into til
your system systemet ditt
i dette miljøet
i bagasjerommet
in
ink blekk
in the wrong i feil
position posisjon
i eksil i landflyktighet
i kjelleren
inflasjon i
in
the heel hælenIQ

iq
IQ


IS

er dagen dag er
er min visjon
lever er i live er blitt levende
is er
it det
manned bemannet

IT

det var vidunderlig
den på hodet
it looks very den ser veldig
nice fint
det koker ned
det er ikke første
it was two det var to
years år
it was really det var virkelig
funny morsomt
it could be det kan være
that det
det skulle være det skulle bli det skulle vært