I BETTER GO IN NORWEGIAN

How to say i better go in Norwegian

S Synonyms

Results: 45, Time: 0.0563

Examples of using I Better Go in a sentence and their translations

I better go before it starts raining.
Best jeg går før det begynner å regne.
I better go upstairs now.
Det er best jeg går ovenpå nå.
I better go before i make a fool of myself.
Best jeg går, før jeg dummer meg helt ut.
I better go, or else there will be trouble.
Best jeg går så det ikke blir bråk.

I better go.
I better go now.
I think i better go.
Jeg tror jeg får gå.
I better go get this grave dug.
Jeg bør gå å grave denne graven-.
I better go in first.
Det er best jeg går inn først.
I better go.
I think i better go back to the hospital.
Det er best at jeg drar tilbake til sykehuset.
I better go.
I better go home.
Jeg bør gå hjem.
I better go.
I better go in there.
Jeg får gå inn dit.
I better go in.
I think i better go home now, mary sue.
Jeg tror det er best at jeg drar hjem nå, mary sue.
So, i better go.
Det er best jeg går.
I better go and lie down.
Det er best jeg går og legger meg.
I better go home.
Jeg bør dra hjem.
Well... i better go.
Det er best jeg går.
Maybe i better go.
Det er nok best at jeg går.
I guess i better go back in.
Det er vel best at jeg går inn igjen.
Yeah, i better go.
TRINITY: i better go.
I better go.
I better go now.
I better go see what they want.
Best jeg går og ser hva de vil.
I better go help her.
Jeg burde gå og hjelpe henne.
I got a hungry dog here i better go feed.
Jeg har en sulten hund her jeg heller må fore.

Results: 45, Time: 0.0563

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More