I CAN IN NORWEGIAN

How to say "i can" in Norwegian

S Synonyms

Results: 34664, Time: 0.2525

jeg kan jeg får jeg klarer kan jeg orker jeg kunne –Jeg kan jeg fikk Jeg kan jeg få jeg klarte

Examples of using "I Can" in a sentence and their translations

Steve, i can explain.
Steve, jeg kan forklare.
I can not sleep.
Jeg får ikke sove.
Shanti, i can explain!
Shanti, jeg kan forklare!
My name is michael, and i can actually say that in russian, too.
Og jeg klarer faktisk å si det på russisk også.
Pauline, i can.
Pauline, jeg kan.
If i can see him, i can help him.
Hvis jeg får møte ham, kan jeg hjelpe ham.
I can not.
Jeg klarer ikke.
Joe, i can explain.
Joe, jeg kan forklare.
I can show you where the apartment is.
Kan vise deg leiligheten.
When do you think i can meet him?
Når tror du jeg får møte ham?
I can go three days without food.
Jeg klarer tre dager uten mat.
Mom, i can not sleep.
Mamma? jeg får ikke sove.
Nothing i can do about it now.
Kan ikke gjøre noe med det nå.
I don't think i can right now.
Jeg tror ikke jeg orker det nå.
Ted, i can hear now.
Ted, jeg kan høre nå.
I can explain, but i don't have to.
Kan forklare, men trenger ikke det.
I can not anymore.-Halt.
Jeg orker ikke lenger.
Elliot, i can hear you.
Elliot, jeg kan høre deg.
Dad promised me next year i can be a superhero.
Far lovte meg at jeg får være superhelt neste år.
I don't know if i can go on much longer.
Jeg vet ikke om jeg klarer det så mye lenger.
She said i can be like nelson mandela.
Hun sa jeg kunne bli som nelson mandela.
Or else i can tell her.
Eller jeg kunne fortelle henne.
I can almost smell her perfume.
Kan nesten lukte parfymen hennes.
I can offer two mil.
Jeg kan tilby 2 mill.
Gutt, i can explain.
Vom, jeg kan forklare.
Mac, i don't know if i can keep my end of it.
Jeg vet ikke om jeg klarer min del av avtalen.
LILY: i can barely breathe.
Jeg får knapt puste.
I don't know if i can hear it.
Jeg vet ikke om jeg orker å høre det.
I can distract them.
Jeg kan distrahere dem.
I can't sleep.
Jeg fikk ikke sove.

Results: 34664, Time: 0.2525

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "i can"


to allow
to enable
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More