I CAN IN NORWEGIAN

Translation of I can in Norwegian

Results: 38604, Time: 0.1137

kan jeg kunne jeg kan jeg klarer jeg får jeg orker jeg fikk jeg klarte klarer meg

Examples of using I can in a sentence and their translations

I know i can, sir.
Jeg vet jeg kan, sir.
I do not think i can stop.
Jeg tror ikke jeg klarer å slutte.
But i can tell you.
Men jeg kan fortelle deg.
I can not.
Jeg klarer ikke.
Only if i can call you ma.
Bare hvis jeg får kalle deg mor.
I can call dana.
Jeg kan ringe dana.
I do think i can last twenty minutes without supervision.
Jeg tror nok jeg klarer meg i 20 minutter uten overoppsyn.
I can not sleep.
Jeg får ikke sove.
I can show you where the apartment is.
Kan vise deg leiligheten.
Or i can kill you here.
Eller jeg kan drepe deg her.
I do not think i can right now.
Jeg tror ikke jeg orker det nå.
See? i can say no.
Ser du, jeg klarer å si nei.
Nothing i can do about it now.
Kan ikke gjøre noe med det nå.
If i can see him, i can help him.
Hvis jeg får møte ham, kan jeg hjelpe ham.
Loomis, i can help you.
Loomis, jeg kan hjelpe deg.
And i can be your mascot!
Og jeg kan være din maskot!
I can explain, but i do not have to.
Kan forklare, men trenger ikke det.
I do not know how long i can stand in this.
Jeg vet ikke hvor lenge jeg klarer å stå i det.
Mom, i can not sleep.
Mamma? jeg får ikke sove.
I can not anymore.- halt.
Jeg orker ikke lenger.
She said i can be like nelson mandela.
Hun sa jeg kunne bli som nelson mandela.
Dad promised me next year i can be a superhero.
Far lovte meg at jeg får være superhelt neste år.
I do not think i can keep our work and my private life separate.
Jeg tror ikke jeg klarer å holde arbeidet og privatlivet adskilt.
Katie, i can buy your crappy paper.
Katie, jeg kunne kjøpt drittavisen din hvis jeg ville.
I can almost smell her perfume.
Kan nesten lukte parfymen hennes.
I do not know if i can hear it.
Jeg vet ikke om jeg orker å høre det.
Because i can not read.
Fordi jeg kan ikke lese.
I can almost put my wings around you.
Kan nesten legge vingene rundt deg.

Results: 38604, Time: 0.1137

Word by word translation


i
- jeg det har l du atjeg ja nei men
can
- kan får klarer kunne

S Synonyms of "i can"


i may
i will
i would
I'm gonna get
I'm gonna
I'm picking
i guess i
i better
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More