I DID IN NORWEGIAN

How to say i did in Norwegian

S Synonyms

Results: 3912, Time: 0.1727

i did
jeg gjorde (2120) jeg klarte (49) det har jeg (19) jeg gjør (28) jeg tok (29)

Examples of using I Did in a sentence and their translations

It was like i did something constructive with my life.
Det var som om jeg gjorde noe konstruktivt med livet mitt.
Nope. i did pretty good.
Jeg klarte meg ganske bra.
I did my part with elena.
Jeg gjorde min med elena.
I did.
Det har jeg.

Marcus, i did it.
Marcus, jeg klarte det.
Chen... please, i did my best.
Chen, jeg gjorde mitt beste.
Pawter, i did it.
Pawter, jeg klarte det!
I did my part!
Jeg gjorde mitt!
Aye, i did so.
Ja, det har jeg.
No matter what i did, on the 26th day of june, 1891, she dies.
Uansett hva jeg gjør, så dør hun 26.
I can not imagine a world where i did anything else.
Kan ikke forestille meg at jeg gjør noe annet.".
Oh, i did one or two of yours.
Nei, jeg tok et par av dine.
I did it, i passed!
Jeg klarte det!
Daryl, you saw what i did to tyreese.
Daryl, du så hva jeg gjorde mot tyreese.
Nah. i did not. okay.
Nei, det har jeg ikke.
I did it for me.
Jeg gjorde det for meg.
Because if i did that, then i 'd, you know, crack.
Hvis jeg gjør det, vil jeg bryte sammen.
So i did.
Ja, det har jeg.
I did the iron, remember?
Jeg lagde strykejernet, husker du?
Yes, i did it!
Ja, jeg klarte det!
That 's the one i did her to.
Det var da jeg tok henne.
Mr. ganz, i did it.
Jeg klarte det.
I did this one.
Jeg tok dette.
I did that for finn and jasper and diggs and john and roma.
Jeg gjorde det for finn og jasper og diggs og john og roma.
What? if i did whatever it is you wanted of me.
Hvis jeg gjør det du vil.
So, i did another drawing.
jeg lagde en ny tegning.
I did not, sir.
Det har jeg aldri sagt.
I did a half-a-dozen films in, like, 2005.
Jeg spilte inn et halvt dusin filmer i 2005.
Sobbing i did everything you said, joe!
Jeg gjorde alt du sa, joe!
Do not you want to know how i did it?
Vil du ikke vite hvordan jeg klarte det?

Results: 3912, Time: 0.1727

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More