I DIDN'T HAVE IN NORWEGIAN

Translation of I didn't have in Norwegian

Results: 932, Time: 0.0864

jeg hadde ikke jeg hadde ingen jeg fikk ikke jeg trengte ikke jeg behøvde ikke jeg spiste ikke jeg var ikke nødt jeg ikke måtte hadde ikke jeg fikk aldri

Examples of using I didn't have in a sentence and their translations

I'm sorry. I didn't have anyone else to talk to.
Unnskyld. Jeg hadde ingen andre å prate med.
I didn't have anything on for rest of that afternoon.
Jeg hadde ingen planer for resten av ettermiddagen.
I didn't have space for my works of Strindberg and the gramophone.
Jeg fikk ikke pIass tiI Strindbergs samIede og grammofonen.
I didn't have a fabulous orgasm.
Jeg fikk ikke en fantastisk orgasme.
I didn't have to work very hard.
Jeg trengte ikke å jobbe så hardt.
I didn't have what you would call a normal high school experience.
Jeg hadde ingen normal high school-tid.
I didn't have the luxury of a body like the higher angels.
Jeg hadde ingen kropp, som de høyere englene.
I didn't have to think about things.
Jeg behøvde ikke tenke på det andre.
I didn't have to do anything.
Jeg trengte ikke gjøre noe.
I didn't have time to open the box before yer ruffians grabbed me.
Jeg fikk ikke åpnet skrinet før bøllene tok meg.
If... I didn't have kids and old parents that I love.
Hvis jeg hadde ingen barn og foreldre at jeg elsket.
I didn't have to kill him to make the breakthrough.
Jeg behøvde ikke å drepe han for det gjennombruddet.
I didn't have dinner.
Jeg spiste ikke middag.
And I didn't have to sleep with you to find that out.
Jeg trengte ikke å ligge med deg for å finne ut det.
Sorry I didn't have a chance to say thank you.
Jeg fikk ikke anledning til å si takk.
I didn't have to follow you up here.
Jeg var ikke nødt til å bli med deg hit.
I didn't have breakfast.
Jeg spiste ikke frokost.
I didn't have to generate it.
Jeg behøvde ikke å skape den.
I didn't have a fancy education like most of the people here.
Jeg hadde ingen fin utdannelse som de fleste her.
And I didn't have to sleep with you to find that out.
Jeg trengte ikke å Iigge med deg for å finne ut det.
I didn't have babies with Izzie.
Jeg fikk ikke barn med Izzie.
I didn't have my dessert.
Jeg spiste ikke desserten min.
I didn't have to say anything.
Jeg behøvde ikke å si noe.
I wish i didn't have to.
Skulle ønske jeg ikke måtte belemre deg med dette.
I didn't have a Chinese servant to clean my house and wash my clothes.
Jeg hadde ingen kineser som stelte huset mitt eller vasket tøyet.
I didn't have to do that.
Jeg var ikke nødt til det.
I didn't have to kill Amber to get her out of the pageant.
Jeg trengte ikke å drepe Amber for å bli kvitt henne.
Yeah, I didn't have my phone on the Charger last night.
Ja, jeg fikk ikke ladet telefonen i går kveld.
I didn't have time for a wife or kids.
Hadde ikke tid til kone og barn.
I didn't have to watch someone I love walk out the door.
Jeg behøvde ikke å se noen jeg var glad i gå ut av døren.

Results: 932, Time: 0.0864

Word by word translation


i
- jeg det eg
didn't
- ikke gjorde ikke hadde ingen ikke…
have
- har ha hadde
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More