I DO KNOW IN NORWEGIAN

Translation of I do know in Norwegian

Results: 403, Time: 0.0332

jeg vet jeg kjenner jeg kan jeg skjønner

Examples of using I do know in a sentence and their translations

But i do know, that she loved alex.
Men jeg vet at hun elsket alex.
I do not know, but i do know that he will follow us.
Jeg vet ikke, men jeg vet at han følger etter.
Yes, i do know john.
Jeg kjenner john.
But i do know that a woman can not get another woman pregnant.
Men jeg vet at en kvinne ikke kan gjøre en annen kvinne gravid.
But, uh, i do know tiger.
Men jeg kjenner tiger.
I do know something about medicine.
Jeg kan litt om medisin.
I do know that i have been here a year.
Men jeg vet jeg har vært her et år.
I do know what you mean, i just do not agree with you.
Jeg skjønner hva du mener, jeg er bare ikke enig.
But i do know earl griffen.
Men jeg kjenner earl griffen.
But i do know a story about god.
Men jeg kan en historie om gud.
But i do know jessica jones.
Men jeg kjenner jessica jones.
I do know my shit.
Jeg kan sakene mine.
I do know that, sir.
Jeg vet det, sir.
I do know stens.
Jeg kan det.
Yes, i do know the feeling.
Ja, jeg kjenner følelsen.
But i do know two things.
Men jeg vet to ting.
But you are right... i do know you.
Men ja, jeg kjenner deg.
I do know the numbers.
Jeg kan tallene.
Yes, sir, i do know that, sir.
Ja, jeg vet det, sir.
I do know something about history.
Jeg kan litt historie.
But i do know this:.
Men jeg vet dette:.
Yes, i do know her.
Ja, jeg kjenner henne.
I do know to" go get them,".
Jeg kan" gå å ta de,".
But i do know the law.
Men jeg kjenner loven.
But i do know that that 's the way it is here.
Men jeg vet at det er slik.
I do know you.
Jeg kjenner deg.
But i do know what you desire.
Men jeg vet hva du begjærer.
But i do know that he is dangerous for you.
Men jeg vet at han er farlig for deg.
We have never met before, but i do know your wife.
Vi har aldri truffet hverandre før, men jeg kjenner din kone.
Sir, i do know you.
Jeg kjenner deg.

Results: 403, Time: 0.0332

Word by word translation


i
- jeg det har
do
- gjøre gjør
know
- vet kjenner skjønner aner forstår

S Synonyms of "i do know"


i feel
i understand
i realize
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More