I DO WITH IN NORWEGIAN

Translation of I do with in Norwegian

Results: 145, Time: 0.1913

i do withdo i do about

Examples of using I do with in a sentence and their translations

Loren, what should I do with all the extra money I'm making?
Loren, hva burde jeg gjøre med alle pengene jeg tjener?
But I feel like anything I do with you will succeed.
Men jeg tror alt jeg gjør med deg, vil lykkes.
Yours too. What should I do with you now?
Din også. Hva skal jeg gjøre med deg nå?
Really? And what shall I do with them this time?
Virkelig? Og hva skal jeg gjøre med dem denne gangen?
What I do with my time is my business, my choice, baby.
Hva jeg gjør med tiden min er min sak, mitt valg, baby.
And what I do with my money is none of your business.
Hva jeg gjør med pengene mine, angår deg ikke.
What the hell can I do with only two planes?
Hva fanden kan jeg gjøre med to fly?
What I do with my family is none of your business.
Hva jeg gjør med min familie angår ikke deg.
What can I do with a bunch of oil wells?
Hva kan jeg gjøre med en haug oljebrønner?
Do you want to know what I do with him?
Vil du vite hva jeg gjør med ham?
What will I do with these pants I have got on?
Hva skal jeg gjøre med buksa jeg har på?
What should I do with the rest of my life?
Hva skal jeg gjøre med resten av _BAR_ivet?
What I do with my family is none of your business.
Hva jeg gjør med min familie angår ikke deg.
Now? What would I do with atom bombs now?
Hva skal jeg gjøre med atombomber nå?
Why does he get to decide what I do with my body?
Hvorfor avgjør han hva jeg gjør med kroppen?
Yes! What should I do with my massive profits?
Ja! Hva bør jeg gjøre med den enorme profitten?
I have released her, just like I do with the birds.
Jeg har løslatt henne slik jeg gjør med fuglene.
Now what should I do with Richard's most prized possession?
Hva skal jeg gjøre med Richards høyest elskede eiendel?
That it's a test to see what I do with it.
At det er en test for å se hva jeg gjør med det.
Be strong. Brea, what will I do with you?
Vær sterk. Brea, hva skal jeg gjøre med deg?
Okay? There's this thing I do with my TBI patients.
Greit? Jeg har noe jeg gjør med hjerneskadde pasienter.
Very generous. What should I do with the rest?
Meget sjenerøst, Hva bør jeg gjøre med resten?
But... um... chéri what will I do with this?
Men… chéri…""Hva skal jeg gjøre med disse?
I'm sorry to interrupt, but what should I do with my plate?
Beklager å avbryte, hva skal jeg gjøre med tallerkenen min?
What will I do with that?
Hva skulle jeg gjort med den?
What should I do with this?
Hva faen gjør jeg med dette her?
What should I do with the other?
Hva gjør jeg med de andre?
What should I do with the manes and the tail?
Hva gjør jeg med man og hale?
What should I do with this?
Hva gjør jeg med han her?
Captain, what should I do with him?
Hva gjør jeg med ham, kaptein?

Results: 145, Time: 0.1913

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More