I DON'T THINK SO IN NORWEGIAN

Translation of I Don't Think So in Norwegian

S Synonyms

Results: 164, Time: 0.0507

jeg tror ikke det (133) jeg synes ikke det (3)

Examples of using I Don't Think So in a sentence and their translations

You know, i do not think so.
Du vet, jeg tror ikke det.
No... i do not think so.
Nei, jeg synes ikke det.
No, i do not think so, sara.
Nei, jeg tror ikke det, sara.
I do not think so, ray bob.
Jeg synes ikke det, ray bob.

Giselle, i do not think so.
Giselle, jeg tror ikke det.
I do not think so.
Jeg synes ikke det.
I do not think so, hurley.
Jeg tror ikke det, hurley.
I do not know, i do not think so.
Jeg vet ikke, jeg tror ikke det.
I do not think so, jerry.
Jeg tror ikke det, jerry.
I do not think so, billy.
Jeg tror ikke det, billy.
I do not know, but i do not think so.
Jeg vet ikke, men jeg tror ikke det.
I do not think so, sir.
Jeg tror ikke det, sir.
You are very sweet, but i do not think so.
Du er veldig snill... men jeg tror ikke det.
I do not think so, frank.
Jeg tror ikke det, frank.
I do not think so, alfred.
Jeg tror ikke det, alfred.
I do not think so, captain.
Jeg tror ikke det, kaptein.
I do not think so, general.
Jeg tror ikke det, general.
I do not think so, stifler!
Jeg tror ikke det, stifler!
I do not think so, michael.
Jeg tror ikke det, michael.
I do not think so, ray.
Jeg tror ikke det, ray.
I do not think so, bruno.
Jeg tror ikke det, bruno.
No, i do not think so.
Nei, jeg syns ikke det.
Somehow, i do not think so.
Av en eller annen grunn tror jeg ikke det.
Unless it gets an infusion of vertion particles soon, i do not think so.
Uten en tilførsel av vertionpartikler snart, tror jeg ikke det.
I do not think so.
Jeg syns ikke det.
I do not think so.
Jeg liker skihytter.
No, i do not think so.
Nei, det tror jeg ikke hun er.
No, i do not think so.
Nei, jed tror ikke det.
No, i do not think so at all.
Nei, det syns jeg ikke.
I do not think so.
Det tror jeg ikke det er.

Results: 164, Time: 0.0507

Word by word translation


don't
- ikke
think
- tror synes tenker mener nok
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More