I EVER GOT IN NORWEGIAN

How to say i ever got in Norwegian

S Synonyms

Results: 27, Time: 0.1289

Examples of using I Ever Got in a sentence and their translations

This was definitely the worst shot i ever got.
Jeg hatet nåler, men dette var det verste skuddet jeg har fått.
Would you like to hear the best advice i ever got?
Vil du høre det beste rådet jeg har fått?
This may be the best ticket i ever got.
Det var nok den beste boten jeg har fått.
You know the best advice i ever got?
Vil du høre det beste rådet jeg har fått?

First thing i ever got.
Det er første gangen jeg har fått noe.
It was really the only alone time i ever got with him.
Det var den eneste stunden jeg hadde ham for meg selv.
Best piece of advice i ever got? Don't trust anybody.
Det beste rådet jeg noensinne har få ikke stol på noen.
You know the most i ever got was a quarter?
Jeg fikk aldri mer enn 25 cent.
If this isn't the biggest bag-over-the-head punch in the face i ever got.
Dette er det største slaget i trynet jeg noen gang har fått!
I swore that if i ever got out of this place... i would die before i would watch two men fight to the death again.
Jeg har sverget på at hvis jeg noen gang slipper ut herfra... vil jeg heller dø enn å overvære to menn som kjemper til døden en gang til.
The only answer i ever got was"Thank you, but no thank you.".
Ingen steder fikk jeg annet enn"takk, men nei takk".
Anyway... the best feeling i ever got from being on the field wasn't when i made a great play, or we won some game.
Uansett... den beste følelsen jeg noen gang har hatt fra å være på banen, var ikke da jeg gjorde et bra spill, eller når vi vant en kamp.
Kill me in my sleep if i ever get like that.
Drep meg i søvne hvis jeg noen gang blir slik.
Why can't i ever get a straight answer out of you?
Hvorfor kan jeg aldri få et klart svar?
And if i ever get another drink.
Og hvis jeg noen gang får en drink til.
If i ever get on my feet again, look out.
Om jeg noen gang kommer meg opp igjen, bør du passe deg.
If i ever get home.
Hvis jeg noengang kommer hjem.
If i ever get out of here I'm marrying orit.
Hvis jeg noen gang kommer ut herfra, skal jeg gifte meg med orit.
If i ever get out of here.
Hvis jeg noen gang kommer ut herfra.
I don't care if i ever get back.
Blåser i om jeg noen gang kommer hjem.
You know, i swear if i ever get my hands on her.
Du vet, jeg sverger at om jeg noen gang får lagt hendene mine på.
If i ever get the chance again, i will show no mercy for drakan.
Hvis jeg noensinne får sjansen igjen, viser jeg drakan ingen nåde.
If i ever get my money back, i promise i will never make another wish for myself again.
Hvis jeg noensinne får pengene mine tilbake, iover jeg at jeg aldri skal ønske meg noe igjen.
If i ever get my hands on that cow-hided murrell again i will make him squall like a mashed cat.
Om jeg noensinne får hendene på den ku-skinna murrell, skal jeg få'n til å skrike som en knust katt.
If i ever get out of here, cousin, i will make you pay for what you did to me.
Hvis jeg noen gang kommer ut herfra, fetter, jeg skal gjøre deg betale for det du gjorde mot meg.
My reasons for going to the orient are purely scientific, if i ever get there.
Jeg reiser til orienten kun av vitenskapelige grunner, hvis jeg noen gang kommer meg dit.
I probably won't get more than 5 feet if i ever get out of it.
Jeg kommer sannsynligvis bare fem fot om jeg noensinne kommer ut av det.

Results: 27, Time: 0.1289

SYNONYMS

"I ever got" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More