Translation of "i get" in Norwegian

S Synonyms

Results: 4211, Time: 0.5003

jeg får jeg kommer jeg blir jeg har jeg skjønner jeg forstår jeg hente jeg tar jeg skaffe jeg gi jeg går jeg slipper jeg kjøper jeg finner jeg skal

Examples of I Get in a Sentence

But i get to kill him.
Men jeg får drepe ham.
I will not talk before i get my son back!
Jeg vil ikke snakke før jeg får min sønn tilbake!
When i get back there, I'm gonna show you something i call.
Når jeg kommer tilbake skal jeg vise deg noe jeg kaller.
I will pay you when i get down, tommy.
Jeg betaler når jeg kommer ned, tommy.
When i get hurt, the hole is bigger.
Når jeg blir skadet, er hullet større.
We sell tickets and i get food in my stomach.
Vi selger billetter og jeg får mat i magen.
When i get angry, i count to ten.
Når jeg blir sint, teller jeg til ti.
Ayla, i get 15 minutes to eat on a good day.
Ayla, jeg har 15 minutters matpause på en god dag.
We will talk when i get home.
Vi snakkes når jeg kommer hjem.
Not until i get my money.
Ikke før jeg får pengene mine.
Let's see if i get this straight. he has taken--.
La oss se om jeg skjønner dette, han har tatt.
Plus, i get to meet alice cooper.
Og jeg får møte alice cooper.
We can talk about it when i get there.
Vi kan snakke om det når jeg kommer.
I get lonely.
Jeg blir ensom.
Perry, i get the feeling something is bothering you.
Perry, jeg har på følelsen at noe plager deg.
Kiki, i get the feeling we're not alone.
Kiki, jeg har på følelsen vi ikke er alene.
Raymond, i get so.
Raymond, jeg blir så.
I want you to be here when i get back at three o'clock.
Jeg vil at du skal være her når jeg kommer tilbake.
Eddie, i get that you're disappointed.
Eddie... jeg forstår at du er skuffet.
I get enough crap from my parents.
Jeg får nok dritt fra foreldrene mine.
Look, i get that you're trying to build a life here.
Jeg skjønner at du skaper et liv.
I get a new one every year.
Jeg får en ny hvert år.
Guess that's what i get for being naughty.
Jeg har vel vært uskikkelig.
Could i get the coffee for you, Leslie?
Kan jeg hente kaffe til deg, Leslie?
Right, i get it now.
Jeg skjønner det nå.
Anyway, i eat when i get nervous.
Jeg spiser når jeg blir nervøs.
He would hire me, when i get home.
Han ansetter meg når jeg kommer hjem.
Leonard, i get it.
Leonard, jeg forstår det.
Unless i get killed or something.
Med mindre jeg blir drept eller noe.
Colt...[scoffs] i get it.
Colt, jeg skjønner det.

Results: 4211, Time: 0.5003

SEE ALSO
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More