I GET IN NORWEGIAN

How to say "i get" in Norwegian

S Synonyms

Results: 4538, Time: 5.9957

Click norwegian translation to filter results
jeg får jeg kommer jeg blir jeg har jeg skjønner jeg forstår jeg hente jeg tar jeg skaffe jeg gi jeg går jeg slipper jeg kjøpe jeg få tak jeg finner

Examples of using "I Get" in a sentence and their translations

Not if i get it on the agenda.
Ikke hvis jeg får det på agendaen.
Not if i get the insulin.
Ikke om jeg får insulin.
It's very important that i get back to america.
Det er veldig viktig at jeg kommer meg tilbake til amerika.
I will kill every targaryen i get my hands on.
Jeg vil drepe hver targaryen jeg får hendene mine på.
In case i get hungry.
I tilfelle jeg blir sulten.
You know what I'm gonna do when i get home?
Vet du hva jeg gjør når jeg kommer hjem?
You know how i get when i drink alone.
Du vet hvordan jeg blir hvis jeg drikker alene.
Ayla, i get 15 minutes to eat on a good day.
Ayla, jeg har 15 minutters matpause på en god dag.
I will not talk before i get my son back!
Jeg vil ikke snakke før jeg får min sønn tilbake!
We will catch a fish when i get back.
Vi fanger en fisk når jeg kommer tilbake.
Now i think i get it.
Jeg tror jeg skjønner det nå.
Can we talk about this when i get home?
Kan vi snakke om dette når jeg kommer hjem?
You know how i get with this anxiety shit.
Du vet hvordan jeg blir med denne angsten.
When i get back i will have something to say about this.
Når jeg har returnert til san francisco, vil jeg ha noe å si om dette.
You give me the file, and i get you out of russia.
Du gir meg mappa, og jeg får deg ut av russland.
I will explain when i get there.
Jeg forklarer når jeg kommer dit.
And if i get desperate.
Og hvis jeg blir desperat?
No, i get it.
Nei, jeg forstår det.
I get it now.
Lists". jeg skjønner det nå.
But, i get my fee.. five thousand.
Men, jeg får honoraret mitt.. fem tusen.
No, you know, when i get busy.
Du vet, når jeg har det travelt.
Eddie, i get that you're disappointed.
Eddie... jeg forstår at du er skuffet.
And i get broussard.
Og jeg får broussard.
I could be 40 years old before i get outta here!
Jeg kan være 40 år gammel før jeg kommer ut herfra!
I should go before i get all, you know.
Jeg burde gå, før jeg blir helt... du vet.
Perry, i get the feeling something is bothering you.
Perry, jeg har på følelsen at noe plager deg.
Could i get the coffee for you, Leslie?
Kan jeg hente kaffe til deg, Leslie?
Don't you think i get it?
Tror du ikke jeg skjønner det?
But i get it.
Men jeg tar det.
I think i get the story, romeo.
Jeg tror at jeg forstår historien, romeo.

Results: 4538, Time: 5.9957

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More