Translation of "i got" in Norwegian

Results: 14094, Time: 0.23

jeg har jeg fikk jeg må jeg ble jeg kom jeg tar jeg kjøpte jeg fikser jeg fant jeg skaffet jeg gikk jeg ordner jeg fikk tak har jeg havnet jeg slapp jeg skjønte jeg hentet

Examples of I Got in a Sentence

Mike, i got an erection.
Mike, jeg har ereksjon.
Ben, i got your money.
Ben. jeg fikk pengene dine.
I got you, flannery.
Jeg har deg, flannery.
I got your car, Daddy!
Jeg fikk bilen din, pappa!
I got three weeks.
Jeg har tre uker.
I got something to show you!
Jeg må vise deg noe!
I got lipstick on you.
Jeg fikk leppestift på deg.
I got you, starck.
Jeg har deg, starck.
I understand, and i got to be really honest with you.
Jeg forstår, og jeg må være ærlig med deg.
First time i got high, it was with her.
Første gang jeg ble høy var sammen med henne.
And i got an invitation from brennan.
Og jeg fikk invitasjon fra brennan.
I got hungry.
Jeg ble sulten.
I got your flashlights right here.
Jeg har lommelykten din her.
When i got to mexico for the richard case, i found him.
Når jeg kom til mexico for richard affæren, fant jeg ham.
I know i got to die one day, same as you.
Jeg vet at jeg må dø en dag, akkurat som deg.
Reggie, i got this.
Reggie, jeg tar dette.
When i got hungry, i ate.
Når jeg ble sulten, spiste jeg.
By the time i got back from the kitchen she was dead.
Da jeg kom tilbake fra kjøkkenet, var hun død.
I got him!
Jeg fikk han!
I got to find him.
Jeg må finne ham.
Yeah, i got your family here.
Jeg har familien din her.
I got to call her before i forget how i said it.
Jeg må ringe før jeg glemmer hvordan jeg sa det.
I got your equipment, joe.
Jeg har utstyret ditt, joe.
I got a call from jack massarone.
Jeg fikk telefon fra jack massarone.
RIMGALE: stop me if i got this wrong.
Stopp meg hvis jeg tar feil.
I got it on vacation.
Jeg kjøpte den på ferie.
I got sent to the principal today.
Jeg ble sendt til rektor i dag.
When i got back to the car.
Da jeg kom tilbake til bilen.
Go, go! get him! i got this.
Hent ham, jeg fikser dette.
I got to find out if they're after you or me.
Jeg må finne ut om de er ute etter deg eller meg.

Results: 14094, Time: 0.23

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More