I GOT IN NORWEGIAN

How to say "i got" in Norwegian

S Synonyms

Results: 15076, Time: 0.3066

Click norwegian translation to filter results
jeg har jeg fikk jeg ble jeg må jeg kom jeg tar jeg kjøpte jeg fikser jeg gikk jeg skaffet jeg ordner jeg klarer har jeg havnet jeg slapp jeg skjønte

Examples of using "I Got" in a sentence and their translations

You know, i got my life in riverton.
Du vet, jeg har mitt liv i riverton.
I got you two sandwiches.
Jeg har deg to smørbrød.
I got the investment from renzler.
Jeg fikk investeringen fra renzler.
Nothing. but i got curious.
Ingenting, men jeg ble nysgjerrig.
But i got you back.
Men jeg fikk deg tilbake.
Sir, i got you.
Sir, jeg har deg.
But i got to warn you.
Men jeg må advare deg. advare meg?
I got your flowers.
Jeg fikk blomstene dine.
I got thrown through a window.
Jeg ble kastet gjennom vinduet.
And i got names,
Og jeg har navn,
I got out in france.
Jeg kom ut i frankrike.
I got you now. You're safe.
Jeg har deg nå, du er trygg.
Yeah, i got stabbed in the eye.
Ja, jeg ble knivstukket i øyet.
Yeah, i got my horses back.
Ja, jeg fikk hestene mine tilbake.
Tina, i got to go.
Tina, jeg må gå.
I got ambition, you know?
Jeg har ambisjoner, vet du.
Henry, i got this.
Henry, jeg tar dette.
Ellie and i got married because we love each other.
Ellie og jeg ble gift fordi vi elsker hverandre.
I got a wife to protect.
Jeg må beskytte kona.
But i got my son back.
Men jeg fikk tilbake sønnen min.
Not after i got here.
Ikke etter at jeg kom hit.
Reggie, i got this.
Reggie, jeg tar dette.
We stopped at starbucks and i got a grande mocha frappuccino.
Vi stoppet på starbucks, og jeg kjøpte en grande mocha frappuccino.
I got jack bauer on line two.
Jeg har jack bauer på linje to.
And i got an invitation from brennan.
Og jeg fikk invitasjon fra brennan.
I'm just glad i got to know him, you know?
Jeg er bare glad jeg ble kjent med han, vet du?
I got home late.
Jeg kom sent hjem.
Bob, i got to go.
Bob, jeg må gå.
I didn't like that album i got the other day.
Jeg likte ikke albumet jeg kjøpte forleden dag.
I got the tickets he was trying to sell.
Jeg har billettene han prøvde å selge.

Results: 15076, Time: 0.3066

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More