I GOT IN NORWEGIAN

How to say i got in Norwegian

S Synonyms

Results: 16543, Time: 0.1722

Examples of using I Got in a sentence and their translations

You know, i got my life in riverton.
Du vet, jeg har mitt liv i riverton.
I got you two sandwiches.
Jeg har deg to smørbrød.
I got the investment from renzler.
Jeg fikk investeringen fra renzler.
Nothing. but i got curious.
Ingenting, men jeg ble nysgjerrig.

But i got you back.
Men jeg fikk deg tilbake.
Sir, i got you.
Sir, jeg har deg.
But i got to warn you.
Men jeg må advare deg. advare meg?
I got your flowers.
Jeg fikk blomstene dine.
I got thrown through a window.
Jeg ble kastet gjennom vinduet.
And i got names,
Og jeg har navn,
I got out in france.
Jeg kom ut i frankrike.
I got you now. you are safe.
Jeg har deg nå, du er trygg.
Yeah, i got stabbed in the eye.
Ja, jeg ble knivstukket i øyet.
Yeah, i got my horses back.
Ja, jeg fikk hestene mine tilbake.
Tina, i got to go.
Tina, jeg må gå.
I got ambition, you know?
Jeg har ambisjoner, vet du.
Henry, i got this.
Henry, jeg tar dette.
Ellie and i got married because we love each other.
Ellie og jeg ble gift fordi vi elsker hverandre.
I got a wife to protect.
Jeg må beskytte kona.
But i got my son back.
Men jeg fikk tilbake sønnen min.
Not after i got here.
Ikke etter at jeg kom hit.
Reggie, i got this.
Reggie, jeg tar dette.
We stopped at starbucks and i got a grande mocha frappuccino.
Vi stoppet på starbucks, og jeg kjøpte en grande mocha frappuccino.
I got jack bauer on line two.
Jeg har jack bauer på linje to.
And i got an invitation from brennan.
Og jeg fikk invitasjon fra brennan.
I am just glad i got to know him, you know?
Jeg er bare glad jeg ble kjent med han, vet du?
I got home late.
Jeg kom sent hjem.
Bob, i got to go.
Bob, jeg må gå.
I did not like that album i got the other day.
Jeg likte ikke albumet jeg kjøpte forleden dag.
I got the tickets he was trying to sell.
Jeg har billettene han prøvde å selge.

Results: 16543, Time: 0.1722

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More