I HAVE BEEN IN NORWEGIAN

How to say "i have been" in Norwegian

S Synonyms

Results: 2976, Time: 0.2426

Click norwegian translation to filter results
jeg har vært jeg har blitt jeg har sittet det er jeg har gått jeg har stått har vært jeg har vaert jeg er blitt det var jeg ha vært

Examples of using "I Have Been" in a sentence and their translations

I have been with five men.
Jeg har vært med fem menn.
I have been taken hostage by.
Jeg har blitt tatt som gissel av.
I have been so blind.
Jeg har vært så blind.
I have been in prison a third of my life.
Velka? jeg har sittet i fengsel i snart en tredjedel av livet mitt.
Please help me, i have been kidnapped!
Hjelp meg! jeg har blitt kidnappet!
I have been a perfect soldier.
Jeg har vært en perfekt soldat.
I have been in prison.
Jeg har sittet i fengsel.
I have been for some time.
Det er lenge siden.
Yes? edward, i have been asked.[buzz].
Edward, jeg har blitt bedt om.
I have been in denver, dallas.
Jeg har vært i denver, dallas.
I have been you, sam winchester.
Jeg har vært deg, sam winchester.
But i have been under-compensated two years in a row.
Men jeg har blitt underbetalt to år på rad.
I have been.
Det er oppdaget.
And i have been to prison.
Og jeg har sittet i fengsel.
I have been in therapy for a while.
Jeg har gått i terapi i et par år.
What?- i have been in the penitentiary for four years.
Jeg har sittet i fengsel i fire år.
Scott, i have been bitten!
Scott, jeg har blitt bitt!
I have been out for two years.
Det er gått to år.
I have been a child.
Jeg har vært et barn.
She and i have been close since childhood.
Hun og jeg har stått hverandre nær siden barndommen.
Eddie. i have been in therapy for ten years, okay?
Eddie, jeg har gått i terapi i ti år, ok?
I have been joking, you know.
Det er bare fleip.
Wow, i have been here for a while.
Jøss, jeg har stått her en stund.
I have been with charlie.
Jeg har vært med charlie.
I have been up for hours.
Har vært oppe i timevis.
I have been here for almost 20 minutes.
Jeg har sittet her i 20 minutter.
Let's just say i have been transferred by a higher force.
La oss bare si at jeg har blitt overført av en høyere makt.
I have been on skag for 15 years.
Jeg har gått på heroin i 15 år.
I have been in the dark for almost a month.
Jeg har sittet i mørket i nesten en måned.
I have been honest with you.
Jeg har vært ærlig med deg.

Results: 2976, Time: 0.2426

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More