Translation of "i have never" in Norwegian

Results: 3767, Time: 0.1013

jeg har aldri jeg har ikke har aldri jeg har aidri aldri jeg hadde aldri jeg aldri hadde

Examples of I Have Never in a Sentence

Paul, i have never been so embarrassed in my whole life.
Paul, jeg har aldri vært så flau i hele mitt liv.
Scott and i have never touched, jack.
Scott og jeg har ikke rørt hverandre.
I have never been unpopular before.
Jeg har aldri vært upopulær før.
I have never heard you play.
Har aldri hørt deg spille.
Nope, i have never been there.
Nei, jeg har ikke vært der.
I have never stolen anything.
Jeg har aldri stjålet noe.
I have never.
Jeg har aidri.
I have never been in a private carriage.
Har aldri vært i en privat vogn.
I have never been on vacation.
Jeg har aldri vært på ferie.
But i have never seen anything like this before.
Men jeg har ikke sett noe som dette før.
I have never seen her make breakfast for herself.
Jeg har ikke sett henne lage frokost til seg selv.
I have never heard of shawn menck, roscoe pelfrey or carlton phillips.
Jeg har aldri hørt om shawn menck, roscoe pelfrey eller carlton phillips.
I have never been arrested for anything.
Jeg har aidri skadet noen som heist.
I have never seen you here.
Aldri sett deg her før.
I have never been this close to a sociopath before.
Har aldri vært så nær en psykopat før.
But i have never been to a closed institution before.
Men jeg hadde aldri vært på en lukket institusjon før.
I have never spoken with men.
Aldri snakket med menn.
I have never been less crazy in all my life.
Har aldri vært mindre sprø i hele mitt liv.
I have never been invisible before.
Jeg har aldri vært usynlig før.
No, i have never seen rats at harrods.
Nei, jeg har aidri sett rotter på harrods.
I have never seen you before the way you really are.
Jeg har ikke sett deg før slik som du virkelig er.
I have never thrown a spear before.
Jeg har aidri kastet et spyd.
I wish i have never met you.
Jeg ønsker jeg aldri hadde møtt deg.
I have never been in trouble before.
Har aldri vært i trøbbel før.
I have never been an agent for the KGB.
Jeg har aldri vært en agent for KGB.
I have never seen anything like it.
Aldri sett noe lignende.
Would you believe, martin, darling, i have never tasted vodka before?
Jeg hadde aldri drukket vodka før.
I have never been up there.
Jeg har ikke vært der.
I have never killed a whore.
Jeg har aldri drept en hore.
And then i did something i have never done before.
Og så gjorde jeg noe jeg aldri hadde gjort før.

Results: 3767, Time: 0.1013

SEE ALSO

"I have never" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More