I HAVE ONE IN NORWEGIAN

How to say i have one in Norwegian

S Synonyms

Results: 33, Time: 0.0946

English-norwegian dictionary

Examples of using I Have One in a sentence and their translations

But i have one condition.
Men jeg har én betingelse.
Could i have one hour free in the morning, sir?
Kan jeg få én time fri på morgenen?
OK if i have one of these?
Greit hvis jeg har én av disse?
You mind if i have one?
And i have one play left.
Og jeg har én mulighet igjen.
Well, i have one idea.
Jeg har én idé.
I have one thing to say to people like you.
Jeg har én ting å si til folk som deg.
I have one condition before i will say anything.
Jeg har én betingelse før jeg sier noe.
I have one, two.
Jeg har én, to... tre?
I have one job to do, and you make it so difficult.
Jeg har én jobb, og du gjør den så vanskelig.
Well, i have one great passion that.
Jeg har én stor lidenskap.
Employees? i have one employee, and i can't even pay for his healthcare.
Jeg har én ansatt som ikke engang får sykeforsikring.
I don't think i have one.
Tror ikke jeg har én.
I have one at this price.
Jeg har én til denne prisen.
No, i have one left.
Jeg har én igjen.
I have one bowl.
Jeg har én skål.
I have one chance that no one has anticipated.
Jeg har én sjanse som ingen har forutsett.
They say i have one last chance to perform!- to perform?
Jeg har én sjanse igjen til å prestere.
Hold on. i have one condition.
Jeg har én betingelse.
I have one rule.
Jeg har én regel.
I have one thing left to say to you.
Jeg har én ting til å si deg:.
Technically, i have one.
Teknisk sett har jeg én.
I had 2 $100 bills, and now i have one.
Jeg hadde to hundredollarsedler, nå har jeg én.
If you're gonna join the bachelorette party, i have one cardinal rule.
Skal du bli med på utdrikningslaget, har jeg én hovedregel.
Feng and i have one co-venture together, and it has nothing to do with gambling.
Feng og jeg har ett fellesforetak, og det er ikke tilknyttet gambling.
I have one now.
I have one simple request.
Jeg har ett enkelt ønske.
Please, sir, can i have one?
Can i have one of those?
Kan jeg få bomme en?
But i have one question.
Men jeg har ett spørsmål.

Results: 33, Time: 0.0946

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More