I HAVEN'T SEEN IN NORWEGIAN

Translation of I Haven't Seen in Norwegian

S Synonyms

Results: 860, Time: 0.0587

jeg har ikke sett (652) har ikke sett (55) jeg har aldri sett (14) jeg har ikke møtt (6) jeg har ikke truffet (5) jeg hadde ikke sett (3)

Examples of using I Haven't Seen in a sentence and their translations

And besides, i have not seen you in four weeks.
Og dessuten, jeg har ikke sett deg på fire uker.
I have not seen her in 15 years.
Har ikke sett henne på 15 år.
I do not know, i have not seen it.
Jeg vet ikke, jeg har ikke sett den.
I have not seen the menu.
Jeg har ikke sett menyen. nå.
I have not seen so many women for so few men outside a nunnery.
Jeg har aldri sett så mange kvinner pr.
I have not seen it.
Har ikke sett den.
I have not seen my bubeleh in months!
Har ikke sett min bubeleh på lenge!
I have not seen you dancing.
Jeg har ikke sett deg danse.
I have not seen results like these before.
Jeg har aldri sett noe liknende.
It 's just... i have not seen alice.
Men... jeg har ikke møtt alice.
I have not seen these people since the divorce.
Og jeg har ikke møtt noen her siden skilsmissen.
But i have not seen elizabeth in years.
Men jeg har ikke sett elizabeth på mange år.
In fact, i have not seen dody in, uh.
I have not seen you all day.
Har ikke sett deg i dag.
Funny, i have not seen you at any reunions or weddings.
Jeg har aldri sett deg på slektstreff eller brylluper.
I have not seen her in four years.
Jeg har ikke truffet henne på fire år.
I have not seen tuscarora since you went away.
Har ikke sett tuscarora. jeg er redd.
I have not seen a georgia boy get hurt yet.
Jeg har aldri sett noen fra georgia blitt truffet noen gang.
I have not seen these people in years... now keep in mind, i was gone for years.
Jeg hadde ikke sett dem på mange år.
Day six, and i have not seen it.
Dag seks, og jeg har ikke sett den.
I have not seen her.
Jeg har ikke møtt henne.
I have not seen you in forever.
Har ikke sett deg på evigheter.
I have not seen her in a really long time.
Jeg har ikke truffet henne på lenge.
No, i have not seen him.
Jeg har aldri sett ham før.
I have not seen him in a while.
Jeg hadde ikke sett ham på en stund.
I have not seen benjamin.
Jeg har ikke sett benjamin.
I have not seen her since i went in.
Jeg har ikke møtt henne siden jeg ble fengslet.
No. i have not seen him.
Jeg har ikke møtt ham.
I have not seen bill for a while.
Har ikke sett bill på en stund.
I have not seen him this angry, including when his father died.
Jeg har aldri sett ham så sint.

Results: 860, Time: 0.0587

Word by word translation


haven't
- har ikke har aldri ikke hadde hadde ikke ikke ha
seen
- sett observert ses truffet

S Synonyms of "i haven't seen"


ain't seen
i would never seen
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More